Hållbarhetsutvecklare

2 år Distans Heltid Start september 2024
Två kvinnor och en man sitter vid ett konferensbord och håller upp en solpanel

Brinner du för hållbarhetsfrågor och vill vara med och bidra till vår gemensamma framtid? Cirkulär ekonomi, värdedriven handel och hållbarhet är något som allt fler organisationer behöver förhålla sig till idag och i framtiden. Denna utbildning är för dig som vill vara med och driva utvecklingen framåt. Genom utbildningen får du de verktyg du behöver för att utveckla hållbarhetsarbetet, bland annat får du kunskap om lagar och riktlinjer, riskanalys och hållbarhetsredovisning.

Vad gör en hållbarhetsutvecklare?

I rollen som hållbarhetsutvecklare driver och ansvarar du för frågor som rör hållbarhet hos företag och organisationer med fokus på miljö, samhälle och ekonomi. Du kommer bland annat att identifiera hållbarhetsfrämjande åtgärder, sätta mål och projektleda förändringsarbetet för att nå dem.

Yrkesroller och arbetsmarknad

FN:s globala mål, Agenda 2030, handlar bland annat om att bekämpa klimatförändringar, återställa ekosystem samt skapa hållbara samhällen, industrier och infrastrukturer. Till följd av detta har företag runt om i Sverige ett ökat behov av yrkeskompetens inom hållbarhet, därför kan din framtida arbetsplats vara inom de flesta branscher och organisationer.

Efter utbildningen kan du arbeta som hållbarhetsansvarig, hållbarhetsstrateg, hållbarhetsutvecklare eller miljösamordnare.

Om utbildningen

Under utbildningen får du bland annat

 • god förståelse för hållbar utveckling och Agenda 2030
 • genomföra leverantörsuppföljningar med avseende på hållbarhet
 • genomföra och följa upp riskanalyser utifrån olika modeller
 • kunskap om olika lagrum, riktlinjer och rekommendationer inom området och hur du håller dig uppdaterad
 • kunskap om viktiga verktyg för systematisk ledning och styrning
 • kompetens inom projektledning och att sätta lämpliga mål
 • lära dig att upprätta en hållbarhetsredovisning enligt lagen om hållbarhetsrapportering.

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Examensarbete, 30p
 • Hållbarhetsanalyser, 30p
 • Hållbarhetsarbetets tre dimensioner – ekologisk, social och ekonomisk, 40p
 • Hållbarhetsområdets olika lagrum och riktlinjer, 30p
 • Hållbarhetsredovisning, 30p
 • Hållbart värdeskapande, 40p
 • LIA, 130p
 • Projektledning och kommunikation, 40p
 • Styrning och ledningssystem, 30p

LIA (praktik)

LIA (Lärande i arbete) är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik och är en av de mest uppskattade delarna av utbildningen. Det är en unik möjlighet att träna på din framtida yrkesroll och få erfarenhet redan under studietiden. LIA innebär också att du kan knyta värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter utbildningen.

Studieupplägg och examen

Utbildningen genomförs på distans, omfattar 2 års studier på heltid och leder till en yrkeshögskoleexamen. Det ingår 1 platsträff i Göteborg per termin som pågår i 2 dagar. Övrig undervisning sker digitalt i realtid vilket innebär att du förväntas medverka på de schemalagda lektionerna varje vecka.

Undervisningen varierar mycket och består bland annat av individuella arbeten, projektarbeten och föreläsningar. På Yrgo samarbetar vi tätt ihop med näringslivet och många av de föreläsare och handledare du stöter på under utbildningen kommer från branschen.

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop alla de dokument du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Bifoga i din ansökan

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade.
 • Studieintyg om du har pågående behörighetsgivande studier.
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven.

Läs mer om alla steg i ansöknings- och antagningsprocessen.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Engelska 6
 • Matematik 2
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Har du pågående studier?

Har du pågående behörighetsgivande studier? Då kan du komplettera med dina betyg efter ansökningsperioden. Sista datum för komplettering av betyg är 13 juni. För att vi ska kunna veta att du läser behörighetsgivande studier måste du bifoga ett studieintyg i din ansökan.

Antagning och urval

Är det fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Hur görs urvalet?

Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på betyg.

Antagningsbesked

Om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod får du ditt antagningsbesked i juni. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan. Läs mer om viktiga datum.

Start:
September 2024
Ansök:
1 februari - 15 april
Längd:
2 år
Plats:
Distans
Studietakt:
Heltid
YH-poäng:
400
Antal platser:
35
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Hanna Latvastenmäki

Utbildningsledare

E-post: hanna.latvastenmaki@educ.goteborg.se

Telefonnummer 076-723 09 67

Åsa Nyberg

Samordnare

E-post: asa.nyberg@educ.goteborg.se

Telefonnummer 079-062 12 85

Reception

031–367 31 00

Följ oss:

Yrgo, högre yrkesutbildning

Välj en
utbildning som
leder till jobb