Bank- och försäkringsrådgivare

2 år Göteborg Heltid Start september 2024
Manlig rådgivare har möte med kund.

Vill du arbeta med kvalificerad rådgivning och försäljning av komplexa finansprodukter inom bank eller försäkring? Då är den här utbildningen för dig. Under dina två år hos oss får du en bred kompetens som motsvarar vad banker och försäkringsbolag efterfrågar hos sina medarbetare. Vi samarbetar med de flesta stora aktörerna i branschen, vilket ger dig ett brett och värdefullt kontaktnät i arbetslivet redan under studietiden.

Välkommen på informationsträff 24 april

Den 24 april klockan 18.00 håller Bank- och försäkringsrådgivare en digital informationsträff för dig som är behörig till utbildningen. Vi berättar om utbildningen och du får en chans att ställa dina frågor till både utbildningsledare, lärare och studerande. Inbjudan till träffen får du som är behörig via mejl i april.

Vad gör en bankrådgivare och försäkringsrådgivare?

Rådgivarrollen inom bank- och försäkringsbranschen har på senare år utvecklats mycket i takt med den snabba digitaliseringen. Idag utbildar vi väldigt efterfrågade rådgivare med hög kvalificeringsgrad, med förmåga att ge rådgivning och sälja komplexa finansprodukter, som motsvarar dagens kompetenskrav inom bank- och försäkringsbranschen.

Bankrådgivare

Som bankrådgivare bokar, förbereder och genomför du kvalificerade kundmöten med privatpersoner eller företag. Ditt mål är att hitta en helhetslösning för varje kund. Det kan handla om privatrådgivning vid bostadsköp eller pensionssparande eller företagsrådgivning vid bolagsbildning. Du jobbar också med försäljning av banktjänster.

Andra möjliga yrkestitlar är privatrådgivare, företagsrådgivare och placeringsrådgivare. Efter några år finns det ofta goda möjligheter att avancera och jobba som exempelvis internutbildare, projektledare, affärsutvecklare eller chef.

Försäkringsrådgivare

Som försäkringsrådgivare jobbar du med kundservice och försäljning av försäkringar till privat- eller företagskunder. Du kan också jobba med att handlägga försäkringsärenden, förvalta kundportföljer, bedöma risker och utreda skador som den försäkrade råkat ut för.

Andra möjliga yrkestitlar är skadereglerare, riskbedömare/underwriter, handläggare, försäkringsmäklare och förmedlarassistent. Efter några år finns det ofta goda möjligheter att avancera och jobba som exempelvis internutbildare, projektledare, affärsutvecklare eller chef.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig en bred kompetens att kunna arbeta inom både bank- och försäkringsbranschen. Du lär dig bland annat

 • att genomföra kundmöten utifrån de lagar och regelverk som reglerar marknaden
 • att ge rådgivning som är anpassad efter kundens behov och med hänsyn till etik och moral
 • att arbeta med de IT-verktyg som används i branschen och hur kundservice fungerar i digitala kanaler
 • om de produkter och tjänster som banker, finansinstitut och försäkringsbolag erbjuder och vilken roll banker och försäkringsbolag har i samhället
 • ekonomi, med betoning på redovisning, analys och finansiell ekonomi
 • nationalekonomiska teorier och hur de, tillsammans med ekonomisk politik, påverkar de finansiella marknaderna
 • att kommunicera professionellt på engelska med relevant yrkesterminologi.

Utbildningen ger dig goda förutsättningar att ta Swedsecs licens för rådgivning, Swedsecs licens för bolån och Insuresecs licens för liv, sak och person.

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Bank- och försäkringslära, 80p
 • Beskattning, 20p
 • Digitala verktyg, 15p
 • Engelskt yrkesspråk, 20p
 • Examensarbete, 25p
 • Företagsekonomi, 30p
 • Juridik, 30p
 • Kommunikation, kundbemötande och rådgivningsteknik, 15p
 • LIA 1, 50p
 • LIA 2, 85p
 • Nationalekonomi, 20p
 • Organisation, ledarskap och arbetsliv, 10p

LIA (praktik)

LIA (Lärande i arbete) är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik och är en av de mest uppskattade delarna av utbildningen. Det är en unik möjlighet att träna på din framtida yrkesroll och få erfarenhet redan under studietiden. LIA innebär också att du kan knyta värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter utbildningen.

Inför din LIA kommer LIA-företagen be dig att beställa ett utdrag ur belastningsregistret. Prick i belastningsregistret kan utgöra ett hinder för att få en LIA-plats och eftersom genomförd LIA är en del av utbildningens kursplan, blir följden att du inte kan ta examen. Observera även att vissa företag gör mer ingående bakgrundskontroller, där även förseelser som försvunnit från belastningsregistret kan utgöra ett hinder för en LIA och eventuell anställning.

Studieupplägg och examen

Utbildningen genomförs på plats, omfattar 2 års studier på heltid och leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen varierar mycket och består bland annat av individuella arbeten, projektarbeten, föreläsningar och studiebesök. På Yrgo samarbetar vi tätt ihop med näringslivet och många av de föreläsare och handledare du stöter på under utbildningen kommer från branschen.

Samarbete med arbetslivet

Vi har ett tätt samarbete med flera företag och organisationer inom branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, tar emot studerande på LIA och håller i kurser. Utbildningen genomförs i samarbete med följande aktörer:

Nordea – SEB – Swedbank – Handelsbanken – If – Länsförsäkringar – Folksam – Skandia – Aon – Willis Towers Watson – Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO) – Försäkringsutbildning AB – Handelshögskolan vid Göteborgs universitet – Trygghansa

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop alla de dokument du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Bifoga i din ansökan

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade.
 • Studieintyg om du har pågående behörighetsgivande studier.
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven.

Läs mer om alla steg i ansöknings- och antagningsprocessen.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Svenska 2
 • Engelska 6
 • Matematik 2 b eller c
 • Samhällskunskap 1 b

Har du pågående studier?

Har du pågående behörighetsgivande studier? Då kan du komplettera med dina betyg efter ansökningsperioden. Sista datum för komplettering av betyg är 13 juni. För att vi ska kunna veta att du läser behörighetsgivande studier måste du bifoga ett studieintyg i din ansökan.

Antagning och urval

Är det fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Hur görs urvalet?

Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på betyg.

Antagningsbesked

Om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod får du ditt antagningsbesked i juni. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan. Läs mer om viktiga datum.

Start:
September 2024
Ansök:
1 februari - 15 april
Längd:
2 år
Plats:
Göteborg
Studietakt:
Heltid
YH-poäng:
400
Antal platser:
35
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Eva C Johansson

Samordnare

E-post: eva.c.johansson@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031–367 31 90

Amir Bakhshi

Utbildningsledare

E-post: amir.bakhshi@educ.goteborg.se

Telefonnummer 073-539 84 94

Reception

031–367 31 00

Följ oss:

Yrgo, högre yrkesutbildning

Välj en
utbildning som
leder till jobb