Automationsingenjör mekatronik

2 år Göteborg Heltid Preliminär start september 2025
Två studerande, en kvinna och en man, arbetar med sladdar och elektronik.

Vill du arbeta kreativt och praktiskt med problemlösning och utveckling av självstyrda system? Som automationsingenjör optimerar, testar och underhåller du automatiserade system, processer och anläggningar. Under utbildningen får du ett kontaktnät i branschen och lär dig allt från konstruktionsberäkningar till programmering av datorsystem.

Vill du studera till automationsingenjör?

Denna utbildning har ingen planerad start. Om du är intresserad av att studera till automationsingenjör är du välkommen att ansöka till utbildningen Automationsingenjör processteknik.

Vad gör en automationsingenjör?

Mekatronik är en sammanslagning av mekanik och elektronik och finns i nästan all automatiserad teknik. Som automationsingenjör inom mekatronik arbetar du med programmering, konstruktion, testning, underhåll och reparation av automatiserade och digitaliserade industrianläggningar och automatiserade industriella elanläggningar.

Det är ett varierande arbete där du gör konstruktionsberäkningar och ritningar, programmerar datorsystem, installerar mekaniska och elektriska komponenter, driftsätter och följer upp.

En stor del består av att analysera och felsöka i de program som styr processen. Du arbetar kreativt med att lösa de problem som uppstår och drar logiska kopplingar och slutsatser.

Yrkesroller och arbetsmarknad

Efter utbildningen kan du jobba som automationsingenjör, automationstekniker, processingenjör eller styr- och reglertekniker. Din framtida arbetsplats kan till exempel vara hos teknikkonsulter eller inom process-, kraft- och tillverkningsindustrin.

Det finns ett stort behov av automationsingenjörer på arbetsmarknaden och yrkeshögskolan har en viktig roll i att förse automationsbranschen med arbetskraft. År 2022 delade ITF Automation ut årets automationspris till Yrgo för att uppmärksamma våra insatser för att utbilda framtidens automationsingenjörer. Läs mer på automation.se.

Vi finns på Instagram!

Besök Automationsingenjör på Instagram för en ännu bättre bild av vad utbildningen innehåller och leder till.

Om utbildningen

Under utbildningen lär du dig bland annat att

 • planera och utföra provning och testning av automatiserade industriella elanläggningar
 • driftsätta automatiserade industriella elanläggningar
 • utifrån en kravspecifikation, dimensionera moderna industriella automatiserade elanläggningar med tyngdpunkt på elkonstruktion, programmering och att rita elscheman
 • programmera styrsystem/PLC och HMI (Human Machine Interface)
 • arbeta med analys och felsökning av processer och anläggningar
 • arbeta i projektform och leda mindre projekt.

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Automationsprojekt, 25p
 • Databasteknik, 15p
 • Digitalteknik, 15p
 • Elkonstruktion, 30p
 • Ellära och mätteknik, 20p
 • Elteknisk matematik, 20p
 • Examensarbete, 10p
 • Industriell elteknik, 30p
 • Industriell IT/digitalisering, 20p
 • Instrumentteknik, 15p
 • LIA 1, 45p
 • LIA 2, 85p
 • PLC- och robotteknik, 20p
 • Programmeringsmetodik, 10p
 • Projektmetodik, 15p
 • Reglerteknik, 15p
 • Styrsystem, 25p

LIA (praktik)

LIA (Lärande i arbete) är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik och är en av de mest uppskattade delarna av utbildningen. Det är en unik möjlighet att träna på din framtida yrkesroll och få erfarenhet redan under studietiden. LIA innebär också att du kan knyta värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter utbildningen.

Studieupplägg och examen

Utbildningen genomförs på plats, omfattar 2 års studier på heltid och leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen varierar mycket och består bland annat av individuella arbeten, projektarbeten, föreläsningar och studiebesök. På Yrgo samarbetar vi tätt ihop med näringslivet och många av de föreläsare och handledare du stöter på under utbildningen kommer från branschen.

Du behöver en bärbar dator för dina studier. Rekommendationen är en högst 2-3 år gammal dator med 16 GB internminne och Windows 10. Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studerande. Vi rekommenderar inte Mac-datorer för denna utbildning.

Samarbete med arbetslivet

Vi har ett tätt samarbete med flera företag och organisationer inom branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, tar emot studerande på LIA och håller i kurser. Utbildningen genomförs i samarbete med följande aktörer:

AB Volvo – AFRY – ABB Automation Systems – Preem – Cactus Rail – COWI – Granitor – Göteborgs Energi – Regin Automation – SWECO Industy – Worley

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop alla de dokument du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Bifoga i din ansökan

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade.
 • Studieintyg om du har pågående behörighetsgivande studier.
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven.

Läs mer om alla steg i ansöknings- och antagningsprocessen.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

Har du pågående studier?

Har du pågående behörighetsgivande studier? Då kan du komplettera med dina betyg efter ansökningsperioden. Sista datum för komplettering av betyg är 13 juni. För att vi ska kunna veta att du läser behörighetsgivande studier måste du bifoga ett studieintyg i din ansökan.

Preparandkurser

Saknar du förkunskaper kan du läsa en av våra kostnadsfria preparandkurser som går under våren. Sista anmälningsdatum är 15 april. Observera att du inte kan anmäla dig till preparandkurs om du gör en sen ansökan efter ordinarie ansökningsperiod.

Vi erbjuder följande kurser för den här utbildningen:

Antagning och urval

Är det fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Hur görs urvalet?

Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på betyg.

Antagningsbesked

Om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod får du ditt antagningsbesked i juni. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan. Läs mer om viktiga datum.

Start:
September 2025 (preliminärt)
Längd:
2 år
Plats:
Göteborg
Studietakt:
Heltid
YH-poäng:
415
Antal platser:
28
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Stefan Zethraeus

Utbildningsledare, Göteborg

E-post: stefan.zethraeus@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031-367 31 30

Reception

031–367 31 00

Följ oss:

Yrgo, högre yrkesutbildning

Instagram

Automationsingenjör mekatronik

Välj en
utbildning som
leder till jobb