Anläggningsdykare – Commercial Diver

2 år Orust Heltid Start augusti 2024

Vill du ha ett spännande, fysiskt och annorlunda jobb? Som anläggningsdykare eller yrkesdykare utför du bygg- och anläggningsarbeten under vattenytan. Yrgos dykutbildning är den enda utbildningen i Sverige som ger dig kompetens att arbeta som anläggningsdykare. Vi erbjuder också utbildning i yrkesdykning för företag.

Vad gör en anläggningsdykare?

Som anläggningsdykare arbetar du under vattenytan med att bygga och reparera broar, hamnar, farleder och kraftverk. I arbetsuppgifterna ingår till exempel att schakta, borra, spränga, svetsa, bygga formar, armera och gjuta. Dykarbeten kan utföras på ner till 50 meters djup, men görs oftast på grundare vatten. Jobbet som anläggningsdykare är omväxlande, men också krävande. Det ställer höga krav på både fysik och yrkesskicklighet.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som anläggningsdykare på exempelvis bygg- och entreprenadföretag, både i Sverige och Europa.

Om utbildningen

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet inom dykning eller byggarbete – det ingår i din utbildning. Under utbildningen lär du dig bland annat

 • att dyka med vanligt förekommande utrustning
 • att utföra typiska bygg- och anläggningsarbeten under vatten, exempelvis svetsning, borrning och gjutning
 • om dykmedicin, arbetsmiljöfrågor, projektarbete och produktionsstyrning.

Utbildningen leder till nationella och internationella dykcertifikat som ansluter till den standard som utfärdas av IDSA (International Diving School Association) och EDTC (European Diving Technology Committé).

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Arbetsmiljöutbildning, 10p
 • Byggteknologi, 40p
 • Byggteknologi – svetsning, 15p
 • Dokumentation, 15p
 • Dykerimedicin – akut omhändertagande vid dykolycksfall, 5p
 • Dykeriteknik 1 (GU Dyk), 15p
 • Dykeriteknik 2 (TU 0 och TU 1), 40p
 • Examensarbete, 15p
 • Fartygsteknik, 20p
 • LIA 0, 15p
 • LIA 1, 40p
 • LIA 2, 40p
 • LIA 3, 40p
 • Planering och organisation, 10p
 • Reparation och underhåll, 20p
 • Undervattensarbete 1 (TU 2), 15p
 • Undervattensarbete 2 (TU 2), 20p
 • Undervattensarbete 3 (TU 2), 20p
 • Undervattensteknik, 5p

LIA (praktik)

LIA (Lärande i arbete) är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik och är en av de mest uppskattade delarna av utbildningen. Det är en unik möjlighet att träna på din framtida yrkesroll och få erfarenhet redan under studietiden. LIA innebär också att du kan knyta värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter utbildningen.

Inför din LIA kommer LIA-företagen be dig att beställa ett utdrag ur belastningsregistret. Prick i belastningsregistret kan utgöra ett hinder för att få en LIA-plats och eftersom genomförd LIA är en del av utbildningens kursplan, blir följden att du inte kan ta examen.

Studieupplägg och examen

Utbildningen genomförs på plats i Svanesund på Orust och omfattar 2 års studier på heltid. Undervisningen varierar mycket och består till stor del av praktiska moment men även av föreläsningar, seminarier, studiebesök och projektarbeten. På Yrgo samarbetar vi tätt ihop med näringslivet och många av de föreläsare, handledare och mentorer du stöter på under utbildningen kommer från branschen.

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen och Europass.

Vi finns på Instagram!

Besök Anläggningsdykare – Commercial Diver på Instagram för en ännu bättre bild av vad utbildningen innehåller och leder till.

Samarbete med arbetslivet

Vi har ett tätt samarbete med flera företag och organisationer inom branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, tar emot studerande på LIA och håller i kurser. Utbildningen genomförs i samarbete med följande aktörer:

ANDAB Anläggningsdykeri AB – Dawab Sverige AB – Dyk & Anläggning Stockholm AB – Dyk & Båt i Göteborg AB – Dyk & Marin Entreprenad Sverige AB – Dykab i Luleå AB – Dykentreprenörerna inom Byggföretagen (DIB) – Dykeriet i Kil AB – FROG Marine Service i Göteborg – Göteborgs Dykeriteknik AB – Hübinette Dykentreprenad AB – Jämtlands UV AB – MarCon Teknik AB – NORRDYK AB – Peab Marin – Stockholms Vattenentreprenader AB – SUAB i Strängnäs – Svensk Sjöentreprenad i Malmö AB – Svensk Sjöentreprenad i Stockholm AB – Svenska Tungdykargruppen i Mora (STDG)

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop alla de dokument du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Bifoga i din ansökan

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade.
 • Kopia på intyg från läkarundersökning.
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller antagningskraven.

Läs mer om alla steg i ansöknings- och antagningsprocessen.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Svenska 2

Intyg för hälsokontroll

För att visa att du uppfyller hälsokraven för att jobba som anläggningsdykare måste du göra en särskild läkarundersökning och bifoga den till din ansökan. Här hittar du en lista över de läkare i Sverige som får utföra hälsokontroller för dykning. Kontakta oss om du har svårt att hitta en tid för undersökning innan ansökan stänger.

Din fysiska arbetsförmåga mätt med cykelergometer bör vara minst 200 W i sex minuter upp till 40 års ålder och vid högre ålder minst 150 W i sex minuter.

Har du pågående studier?

Har du pågående behörighetsgivande studier? Då kan du komplettera med dina betyg efter ansökningsperioden. Sista datum för komplettering av betyg är 13 juni. För att vi ska kunna veta att du läser behörighetsgivande studier måste du bifoga ett studieintyg i din ansökan.

Antagning och urval

Är det fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Hur görs urvalet?

Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på betyg.

Antagningsbesked

Om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod får du ditt antagningsbesked i juni. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan. Läs mer om viktiga datum.

Start:
Augusti 2024
Augusti 2025
Augusti 2026
Längd:
2 år
Plats:
Orust
Studietakt:
Heltid
YH-poäng:
400
Antal platser:
30
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Dan Hedberg

Utbildningsledare

E-post: dan.hedberg@educ.goteborg.se

Telefonnummer 070-321 28 16

Reception

031–367 31 00

Följ oss:

Yrgo, högre yrkesutbildning

Instagram

Anläggningsdykare – Commercial Diver

Välj en
utbildning som
leder till jobb