Transporträtt och digitala dokument för speditörer och logistiker

12 veckor Deltid, 50% Start oktober 2024

En kurs på 12 veckor för dig som är yrkesverksam och behöver kompetensutveckling inom transporträtt i en digital miljö. Kursen är kostnadsfri och har ett flexibelt upplägg så att du kan kombinera studierna med ditt arbete.

Kursinnehåll

Kursen ger dig uppdaterade och fördjupade kunskaper om de regler, lagar, konventioner, avtal och dokument som styr internationella transporter. Du får kunskaper om och praktiska färdigheter i att hantera digitala transporträttsliga dokument. Kursen ger även praktiskt tillämpbara färdigheter i att hantera claims (reklamationer) på ett juridiskt korrekt sätt.

Under kursen lär du dig att utforma offerter på ett fackmässigt sätt. Vidare lär du dig att utfärda, använda och tolka de relevanta frakthandlingar och dokument som används vid internationella logistik- och speditionsuppdrag. Du får även aktuella och fördjupade kunskaper om de olika regelverkens transporträttsliga betydelse för att kunna arbeta internationellt med export och import inom alla transportslag.

Kursen omfattar följande moment:

  • Regler, lagar, konventioner, avtal och dokument som är vanligt förekommande inom transportnäringen
  • Digitaliseringens påverkan av transporträttsliga dokument
  • Digitala avtal och dokument – transporträttslig juridisk innebörd
  • Miljölagstiftning, avtals- och köprätt, särskild transportlagstiftning, leveransvillkor, skadestånd och försäkringar
  • Praktisk användning av transportbranschens dokument, såsom fraktsedlar, konossement (B/L) och försäkringsvillkor
  • Miljöregler och lagar, NSAB 2015, Incoterms 2020, CMR, VTL, Alltrans och försäkringsvillkor
  • Sjörätt med betoning på lagrum, parternas roller, ansvarsfördelning och skadestånd

Undervisning och studieupplägg

Kursen är digital och bedrivs på deltid. Den har ett flexibelt upplägg för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. Några tillfällen kommer att vara tidsbundna, men i övrigt kommer genomgångar och föreläsningar att spelas in så att du kan ta del av undervisningen när det passar dig. Undervisningen sker genom olika digitala verktyg så som Google Meet, Zoom och Yrgos digitala lärplattform.

Undervisningen består av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under kursen i syfte att ge stöd, fördjupning och reflektion. Kursen är kostnadsfri.

Förkunskapskrav

För att kunna bli antagen till kursen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
  • Minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid inom spedition, logistik, transportplanering eller motsvarande.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka kurser du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg eller andra intyg som styrker relevant yrkeserfarenhet.

Ett tjänstgöringsintyg måste innehålla uppgifter om arbetsplats, befattning, omfattning och period. Det ska vara datumstämplat och signerat av arbetsgivare. Datum som arbetsgivare skriver under ska styrka arbetad period. Vi godtar inte anställningsavtal.

Start:
Oktober 2024
Ansök:
30 maj - 15 september
Längd:
12 veckor
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
30
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Jörgen Tholin

Rektor

E-post: jorgen.tholin@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031-367 31 98

Reception

031–367 31 00

Följ oss:

Yrgo, högre yrkesutbildning

Välj en
utbildning som
leder till jobb