Transporträtt och digitala dokument för speditörer och logistiker

10 veckor Deltid, 50% Start oktober 2023

En kurs på 10 veckor för dig som är yrkesverksam och behöver kompetensutveckling inom transporträtt i en digital miljö. Kursen är kostnadsfri och har ett flexibelt upplägg så att du kan kombinera studierna med ditt arbete.

Kursinnehåll

Kursen ger dig uppdaterade och fördjupade kunskaper om de regler, lagar, konventioner, avtal och dokument som styr internationella transporter. Du får kunskaper om och praktiska färdigheter i att hantera digitala transporträttsliga dokument. Kursen ger även praktiskt tillämpbara färdigheter i att hantera claims (reklamationer) på ett juridiskt korrekt sätt.

Under kursen lär du dig att utforma offerter på ett fackmässigt sätt. Vidare lär du dig att utfärda, använda och tolka de relevanta frakthandlingar och dokument som används vid internationella logistik- och speditionsuppdrag. Du får även aktuella och fördjupade kunskaper om de olika regelverkens transporträttsliga betydelse för att kunna arbeta internationellt med export och import inom alla transportslag.

Kursen omfattar följande moment:

  • Regler, lagar, konventioner, avtal och dokument som är vanligt förekommande inom transportnäringen
  • Digitaliseringens påverkan av transporträttsliga dokument
  • Digitala avtal och dokument – transporträttslig juridisk innebörd
  • Miljölagstiftning, avtals- och köprätt, särskild transportlagstiftning, leveransvillkor, skadestånd och försäkringar
  • Praktisk användning av transportbranschens dokument, såsom fraktsedlar, konossement (B/L) och försäkringsvillkor
  • Miljöregler och lagar, NSAB 2015, Incoterms 2020, CMR, VTL, Alltrans och försäkringsvillkor
  • Sjörätt med betoning på lagrum, parternas roller, ansvarsfördelning och skadestånd

Undervisning och studieupplägg

Kursen går på deltid och distans. Det finns en stor flexibilitet för att du i mycket hög utsträckning ska kunna kombinera studierna med ditt arbete.

Onsdagar klockan 16-19 är fasta föreläsningstider, men i övrigt kommer genomgångar och föreläsningar att spelas in så att du kan ta del av undervisningen när det passar dig. Undervisningen sker genom olika digitala verktyg så som Google Meet, Zoom och Yrgos digitala lärplattform.

Undervisningen består av en mix av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under utbildningen i syfte att ge stöd, fördjupning och större reflektion.

Förkunskapskrav

För att kunna bli antagen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
  • Minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid inom spedition, logistik, transportplanering eller motsvarande.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka kurser du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg.

Start:
Oktober 2023
Ansök:
5 juli - 6 oktober
Längd:
10 veckor
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
30
Antal platser:
25
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Jörgen Tholin

Utbildningsledare

E-post: jorgen.tholin@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031–367 31 98

Reception

031–367 31 00

Välj en
utbildning som
leder till jobb