Transporträtt och digitala dokument för speditörer och logistiker

10 veckor Deltid, 50% Preliminär start oktober 2024

En kurs på 10 veckor för dig som är yrkesverksam och behöver kompetensutveckling inom transporträtt i en digital miljö. Kursen är kostnadsfri och har ett flexibelt upplägg så att du kan kombinera studierna med ditt arbete.

Preliminär start hösten 2024

Denna utbildning har en preliminär start hösten 2024. I maj lämnar Myndigheten för yrkeshögskolan besked om vilka kurser som får starta. Du kan hålla dig uppdaterad genom att göra en intresseanmälan till oss.

Gör en intresseanmälan

Vill du få mejlutskick med information om vilka kurser som kommer att starta hos oss på Yrgo? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Klicka här för att lämna din intresseanmälan

Kursinnehåll

Kursen ger dig uppdaterade och fördjupade kunskaper om de regler, lagar, konventioner, avtal och dokument som styr internationella transporter. Du får kunskaper om och praktiska färdigheter i att hantera digitala transporträttsliga dokument. Kursen ger även praktiskt tillämpbara färdigheter i att hantera claims (reklamationer) på ett juridiskt korrekt sätt.

Under kursen lär du dig att utforma offerter på ett fackmässigt sätt. Vidare lär du dig att utfärda, använda och tolka de relevanta frakthandlingar och dokument som används vid internationella logistik- och speditionsuppdrag. Du får även aktuella och fördjupade kunskaper om de olika regelverkens transporträttsliga betydelse för att kunna arbeta internationellt med export och import inom alla transportslag.

Kursen omfattar följande moment:

  • Regler, lagar, konventioner, avtal och dokument som är vanligt förekommande inom transportnäringen
  • Digitaliseringens påverkan av transporträttsliga dokument
  • Digitala avtal och dokument – transporträttslig juridisk innebörd
  • Miljölagstiftning, avtals- och köprätt, särskild transportlagstiftning, leveransvillkor, skadestånd och försäkringar
  • Praktisk användning av transportbranschens dokument, såsom fraktsedlar, konossement (B/L) och försäkringsvillkor
  • Miljöregler och lagar, NSAB 2015, Incoterms 2020, CMR, VTL, Alltrans och försäkringsvillkor
  • Sjörätt med betoning på lagrum, parternas roller, ansvarsfördelning och skadestånd

Undervisning och studieupplägg

Kursen går på deltid och distans. Det finns en stor flexibilitet för att du i mycket hög utsträckning ska kunna kombinera studierna med ditt arbete.

Onsdagar klockan 16-19 är fasta föreläsningstider, men i övrigt kommer genomgångar och föreläsningar att spelas in så att du kan ta del av undervisningen när det passar dig. Undervisningen sker genom olika digitala verktyg så som Google Meet, Zoom och Yrgos digitala lärplattform.

Undervisningen består av en mix av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under utbildningen i syfte att ge stöd, fördjupning och större reflektion.

Förkunskapskrav

För att kunna bli antagen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
  • Minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid inom spedition, logistik, transportplanering eller motsvarande.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka kurser du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg eller andra intyg som styrker relevant yrkeserfarenhet.

Start:
Oktober 2024 (preliminärt)
Längd:
10 veckor
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
30
Antal platser:
25
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Jörgen Tholin

Rektor

E-post: jorgen.tholin@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031–367 31 98

Reception

031–367 31 00

Välj en
utbildning som
leder till jobb