Säkerhetssamordning – möten, evenemang och upplevelser

16 veckor Deltid, 50% Start oktober 2024

Har du erfarenhet av att planera och ansvara för möten, evenemang och upplevelser? Här har du chansen att vässa din kompetens inom evenemangssäkerhet för att kunna fatta välgrundade beslut och leda arbetet på ett säkert, systematiskt och effektivt sätt. Kursen är kostnadsfri och på 16 veckor med ett flexibelt upplägg så att du kan kombinera studierna med ditt arbete.

Kursinnehåll

Säkerhetssamordning är ett kurspaket som innehåller följande kurser:

Säkerhetskunskap, 15p

I den här delen ligger fokus på arrangörens roll och ansvar, säkerhetsbegrepp, lagar och regler samt hur en organisation påverkas och agerar på en hotbild. Vi studerar vikten av en god samverkan före, under och efter ett genomförande samt processer kring personalsäkerhet, personskydd och säkerhetskultur.

Analys, planering och kommunikation, 25p

Vi studerar säkerhetsplanering för att öka förutsättningarna för ett tryggt evenemang. Kursen behandlar teoretiska grunder i gruppbeteenden, planering av publiksäkerhet och fysiskt skydd. Genom övningar ges en förståelse för hur kommunikation kan användas på alla nivåer, såväl strategiskt som taktiskt och operativt. Avslutningsvis kommer du att genomföra en risk- och säkerhetsanalys samt upprätta en säkerhetsplan för ditt företag (eller fiktivt).

Målet med kursen är att utveckla en god förståelse för de olika aspekterna av säkerhetsarbetet för att kunna fatta välgrundade beslut, leda och bedriva arbetet på ett effektivt sätt samt att bli en god beställare.

Undervisning och studieupplägg

Kursen är digital och bedrivs på deltid. Den har ett flexibelt upplägg för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. Det sista tillfället kommer att vara platsbundet, men i övrigt kommer genomgångar och föreläsningar att vara digitala. Undervisningen sker genom olika digitala verktyg så som Google Meet, Zoom och Yrgos digitala lärplattform.

Undervisningen består av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under kursen i syfte att ge stöd, fördjupning och reflektion. Kursen är kostnadsfri.

Förkunskapskrav

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
  • Minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid från en ansvarsfull tjänst inom eventbranschen, försäljnings- och servicebranschen, upplevelseindustrin, idrottsverksamhet eller kreativ/konstnärlig verksamhet. Den totala arbetserfarenheten behöver inte vara sammanhängande och kan vara från olika yrkesroller. Arbetserfarenheten ska du ha skaffat dig efter avslutade gymnasiestudier och behöver styrkas i din ansökan.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka kurser du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg eller andra intyg som styrker relevant yrkeserfarenhet.

Ett tjänstgöringsintyg måste innehålla uppgifter om arbetsplats, befattning, omfattning och period. Det ska vara datumstämplat och signerat av arbetsgivare. Datum som arbetsgivare skriver under ska styrka arbetad period. Vi godtar inte anställningsavtal.

Start:
Oktober 2024
Ansök:
30 maj - 2 september
Längd:
16 veckor
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
40
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Jessica Birch-Jensen

Utbildningsledare

E-post: jessica.birch-jensen@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031-367 31 34

Reception

031–367 31 00

Följ oss:

Yrgo, högre yrkesutbildning

Välj en
utbildning som
leder till jobb