Läroplan, styrdokument och den anpassade skolans uppdrag

20 veckor Deltid, 50% Start september 2023

En kurs på 20 veckor för dig som vill få fördjupade kunskaper om den anpassade skolans (tidigare särskolan) läroplan, styrdokument och uppdrag. Kursen är helt kostnadsfri och har ett flexibelt upplägg för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete.

Kursinnehåll

Kursen ger kunskap om den anpassade skolans organisation, uppdrag och värdegrund. Efter avslutade studier kommer du att kunna, i samråd med lärare och övriga professioner, praktiskt stödja elevers lärande utifrån läroplanen, elevens behov och intellektuella funktionsnedsättning.

Kursen omfattar 50 YH-poäng och består av:

  • Fördjupat läroplansarbete, 20p
  • Pedagogiskt stöd i anpassad skolform, 30p

Undervisning och studieupplägg

Det finns viss flexibilitet i kursens upplägg för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. Kursen går på deltid. Kurstillfällena är förlagda till sen eftermiddag och kväll. Några tillfällen kommer att vara digitala. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under utbildningen i syfte att ge stöd, fördjupning och större reflektion.

Undervisningen består av en mix av föreläsningar på plats, digitala föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Material från kurstillfällena kommer att finnas tillgänglig via den digitala lärplattformen.

Förkunskapskrav

För att kunna bli antagen till kursen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
  • Ett års sammantagen erfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsvariation som till exempel lärarassistent, aktiveringspedagog, socialpedagog, stödpedagog eller motsvarande.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka kurser du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg.

Start:
September 2023
Ansök:
5 juli - 15 september
Längd:
20 veckor
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
50
Antal platser:
30
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Amir Bakhshi

Utbildningsledare

E-post: amir.bakhshi@educ.goteborg.se

Telefonnummer 073-539 84 94

Reception

031–367 31 00

Välj en
utbildning som
leder till jobb