Läroplan, styrdokument och den anpassade skolans uppdrag

20 veckor Deltid, 50% Preliminär start september 2023

En kurs på 20 veckor för dig som vill få fördjupade kunskaper om den anpassade skolans (tidigare särskolan) läroplan, styrdokument och uppdrag. Kursen är helt kostnadsfri och har ett flexibelt distansupplägg för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete.

Lämna intresseanmälan

Denna kurs har preliminär start i oktober. Vi väntar på besked från Myndigheten för yrkeshögskolan om beviljande av fler kurser, läs mer om detta här. Besked kommer att lämnas i juli och därefter öppnar vi ansökan till kursen. Om du vill få en uppdatering via e-post när ansökan har öppnat kan du lämna en intresseanmälan här.

Kursinnehåll

Kursen ger kunskap om den anpassade skolans organisation, uppdrag och värdegrund. Efter avslutade studier kommer du att kunna, i samråd med lärare och övriga professioner, praktiskt stödja elevers lärande utifrån läroplanen, elevens behov och intellektuella funktionsnedsättning.

Kursen omfattar 50 YH-poäng och består av

  • Fördjupat läroplansarbete, 20p
  • Pedagogiskt stöd i anpassad skolform, 30p

Undervisning och studieupplägg

Det finns en stor flexibilitet i kursens upplägg för att du i hög utsträckning ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. Kursen går på deltid och du kan närvara digitalt. Kurstillfällena är förlagda till sen eftermiddag och kväll. Några tillfällen kommer att vara platsbundna. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under utbildningen i syfte att ge stöd, fördjupning och större reflektion.

Undervisningen består av en mix av digitala föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Material från kurstillfällena kommer att finnas tillgänglig via den digitala lärplattformen.

Förkunskapskrav

För att kunna bli antagen till kursen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
  • Ett års sammantagen erfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsvariation som till exempel lärarassistent, aktiveringspedagog, socialpedagog, stödpedagog eller motsvarande.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka kurser du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg.

Start:
September 2023 (preliminärt)
Längd:
20 veckor
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
50
Antal platser:
30
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Anneli Gustavsson

Rektor

E-post: anneli.gustavsson@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031-367 31 32

Reception

031–367 31 00

Välj en
utbildning som
leder till jobb