3D-modellering i Blender, Grund

8 veckor Deltid, 50% Start oktober 2024

En kurs på 8 veckor i 3D-modelleringsverktyget Blender. Den riktar sig till dig som har erfarenhet av 3D grafik eller formframställning i CAD och behöver bredda din kompetens. Kursen är kostnadsfri och har ett flexibelt upplägg så att du kan kombinera studierna med ditt arbete.

Kursmål och innehåll

Kursen lär ut modellering med ett på marknaden vanligt förekommande program (Blender). Kursen ger vidare inblick i hur man tolkar form, uttryck och proportioner i designunderlaget och översätter det i en polygonmodell. Kursen belyser vilka förmågor som krävs för snabb och rationell modellering i syfte att kunna användas i val av designalternativ.

Målsättningen är att du efter avslutad kurs ska ha färdigheter i Blender som visar på att du kan

  • framställa polygonmodeller utifrån traditionella skisser
  • navigera och använda olika paneler och inställningar i programvaran
  • skapa och manipulera 3D-objekt med hjälp av olika modelleringsverktyg
  • tillämpa och anpassa material och texturer för att ge realism till modeller
  • använda Blenders inbyggda renderingsmotorer för att producera högkvalitativa bilder.

Undervisning och studieupplägg

Kursen är digital och bedrivs på deltid. Den har ett flexibelt upplägg för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. Några tillfällen kommer att vara tidsbundna, men i övrigt kommer genomgångar och föreläsningar att spelas in så att du kan ta del av undervisningen när det passar dig. Undervisningen sker genom olika digitala verktyg så som Google Meet, Zoom och Yrgos digitala lärplattform.

Undervisningen består av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under kursen i syfte att ge stöd, fördjupning och reflektion. Kursen är kostnadsfri.

Förkunskapskrav

Då denna kurs är en påbyggnadskurs krävs det att du har tidigare kunskaper i 3D grafik eller formframställning i CAD. För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
  • Minst 6 månaders yrkeserfarenhet på heltid av arbete med 3D grafik eller formframställning i CAD.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka kurser du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg eller andra intyg som styrker relevant yrkeserfarenhet.

Ett tjänstgöringsintyg måste innehålla uppgifter om arbetsplats, befattning, omfattning och period. Det ska vara datumstämplat och signerat av arbetsgivare. Datum som arbetsgivare skriver under ska styrka arbetad period. Vi godtar inte anställningsavtal.

Start:
Oktober 2024
Ansök:
30 maj - 22 september
Längd:
8 veckor
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
20
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Andrea Davidsson

Samordnare

E-post: andrea.davidsson@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031-367 31 26

Reception

031–367 31 00

Följ oss:

Yrgo, högre yrkesutbildning

Välj en
utbildning som
leder till jobb