Frågor och svar om UX Designer

Är du nyfiken på hur det är att plugga UX Designer på Yrgo? Här har vi svarat på de vanligaste frågorna vi brukar få om utbildningen.

Vad är egentligen UX?

UX är en förkortning av User eXperience, användarupplevelse. I princip är UX-designern den som funderar ut hur olika digitala produkter och system borde fungera för att passa så bra som möjligt ihop med användarnas behov. Som UX-designer skapar du alltså samspelet mellan människor och olika interaktiva produkter, system och tjänster. Du kan jobba med designen av program eller appar, webbplatser, spel, onlinetjänster eller specialiserade system som exempelvis infotainmentsystem i bilar.

Hur är det att plugga här?

Intensivt! Det är en heltidsutbildning och våra studerande tillbringar mycket tid i skolan. 3-5 dagar i veckan är det schemalagda aktiviteter i stil med lektioner, handledningar eller övningar, då man måste vara på plats. Resten av tiden är det eget arbete eller grupparbete. I synnerhet under början av utbildningen sker nästan alla aktiviteter i skolan, men framåt slutet av hösten lättar det litet.

Oj! Är det möjligt att jobba samtidigt?

Nja. Att jobba kvällar och helger funkar (om en orkar!) men att jobba dagtid kommer inte att fungera.

Vilka är de viktigaste egenskaperna som en UX-designer måste ha?

Vilken svår fråga! Det är viktigt att vara nyfiken på människor och kunna sätta sig in i deras behov. Rik inlevelseförmåga är ett stort plus. Eftersom det handlar om design så bör även man gilla problemlösning. Och så måste man våga göra fel och sen göra om och göra om igen tills man blir nöjd, så experimentlusta parad med en viss envishet är också bra att ha!

Det här betyder att man inte behöver ha jobbat med något särskilt innan för att passa på utbildningen. UX-designers ute i industrin har alla möjliga bakgrunder.

Hur går undervisningen till?

Vi tror på att blanda teori med praktik och reflektion. Därför jobbar vi mycket med olika övningar och projekt, handledning och det som vi kallar för ”crits” (design critique), alltså feedbacksessioner i liten grupp. Det är inte lika mycket att läsa som på en motsvarande högskoleutbildning, men ett par böcker kommer ni att behöva ta er igenom, tillsammans med en del artiklar och annat.

Projekten går ibland från start till mål (då ofta i samarbete med studerande från andra utbildningar) men oftare fokuserar vi på en eller ett par delar av designprocessen, som till exempel att förstå användarna; att förstå användarna och komma på ett koncept; att prototypa en viss sak; att få ett givet uppdrag, osv.

Vilka kurser ingår i utbildningen?

Det bästa med YH-utbildningar är att det är mycket enklare att göra om och förbättra utbildningarna över tid. UX18 hade en bra utbildning, UX19 en bättre, med UX20 och UX21 lärde vi oss att undervisa online och hittade några aktiviteter som faktiskt lämpar sig bättre online och vi förbättrade inslagen i flera kurser. Med UX22 testar vi några nya övningar och projekt.

UX23 och framåt har en helt ny kursplan som baserats på vad vi lärde oss av att utbilda tidigare klasser, vad vi sett att de får göra på praktik och på sina första jobb, och vad vår ledningsgrupp frågar efter. Kurserna ni ska läsa är (i ungefärlig ordning):

  • UX-design och designmetodik, 8 veckor
  • Prototyper och test, 6 veckor
  • Gränssnittsdesign, 9 veckor
  • Etik för UX-designers, 6 veckor
  • Tjänsteutveckling, 10 veckor
  • Projekt & Agila Processer, 9 veckor
  • Examensarbete, 6 veckor
  • Lärande i arbete (LIA), 26 veckor

Jobbar ni med företag?

Ja, verkligen. I några kurser jobbar vi med en riktig kund som uppdragsgivare. Vi har också gästföreläsare från olika företag som berättar om sina kundcase, och vi har en stark ledningsgrupp som bjuder in oss på studiebesök till sina olika företag.

Jobbar man i grupp eller ensam?

Det beror på. I de kurser där det är viktigt att man ska lära sig behärska grundläggande färdigheter är det en del ensamarbete eller en blandning mellan att arbeta i grupp och att arbeta ensam. I konsultdrivna kurser är det oftast grupparbeten, även om det för examinationens skull alltid finns några individuella moment med.

Om vi har ett projekt mot en riktig kund är det alltid grupparbete eftersom en kund inte kan ta till sig 30+ olika inlämningar.

Examination, det låter läskigt. Har ni prov?

Nja. Vi har ett eller möjligen två ”tentaliknande” prov där man sitter i ett klassrum och gör ett skriftligt prov. Allra mest har vi redovisningar i form av muntliga presentationer av projekt, oftast ihop med någon form av individuell uppsats. Ibland har vi också individuella skriftliga inlämningar (som en uppsats eller hemtenta) där man ska reflektera över något, svara på vissa frågor eller utföra en designuppgift.

Hur många tar ni in?

Vi har 30 platser och söktrycket brukar vara högt. Hur många reserver vi tar in, det varierar från år till år.

Vilken slags jobb kan man få?

UX innefattar ju många delar av designprocessen. Vi är med från början när bara ett problem eller en teknik finns, vi tar reda på vilka användarna är och vad de gör och vad de behöver. Vi sammanställer allt det här till något som går att ta med sig in i idé- och konceptgenerering. Och när konceptet finns, då prototypar vi det på det vis som lämpar sig, testar, prototypar om, testar igen osv. Sedan är det dags att lämna över designen till dem som ska färdigställa den, alltså programmerare m fl, men vi lämnar inte processen för det utan fortsätter med test och förbättring.

Jobbar man på ett mindre företag eller i ett mindre uppdrag kanske man måste ta på sig allt av ovanstående. Men man kan också välja att specialisera sig mot till exempel UX research, tjänstedesign, eller gränssnittsdesign, beroende på vad man tycker är kul och har en fallenhet för.

Men får man jobb efteråt?

Ja, det får man. Redan när vi söker tillstånd att anordna en utbildning måste vi bevisa att det finns ett sug på arbetsmarknaden, och vi måste ha företag som stöttar oss. Följaktligen har en stor majoritet av våra studenter jobb inom branschen efter utbildningen.