Apotekstekniker YH-flex

YH-flex är en utbildningsform för dig som redan har kunskaper eller yrkeserfarenheter som motsvarar en betydande del av utbildningen till apotekstekniker. Läser du YH-flex kan du validera dina tidigare kunskaper gentemot ett flertal kurser i utbildningen och därmed bli klar med utbildningen snabbare och mer flexibelt.

YH-flex genomförs i två delar där första delen innebär en validering för tillgodoräknande. Andra delen består av en komplettering av den kompetens du saknar, och det görs i en befintlig yrkeshögskoleutbildning, allt med ett individuellt och flexibelt upplägg.

För att bli antagen behöver du uppfylla den grundläggande behörigheten och de särskilda förkunskaperna. Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Du ansöker till Apotekstekniker YH-flex genom vårt ansökningssystem senast den 15 april. Har du redan sökt till den ordinarie utbildningen till apotekstekniker men vill söka YH-flex behöver du göra en ny ansökan. Eftersom du inte kan göra en ytterligare ansökan på ditt konto behöver du skicka ett mejl till yrgo.molinsgatan@educ.goteborg.se.

Har du frågor om YH-flex kan du kontakta:

Madeleine Åberg

Utbildningsledare

madeleine.aberg@educ.goteborg.se
031-367 31 89