Kvalitetsarbete

Yrgo arbetar mycket aktivt för att ständigt förbättra och utveckla våra utbildningar och vår verksamhet. Genom det kontinuerliga arbetet med att förfina och utveckla våra processer stärker vi vårt arbete och våra resultat. Att ständigt utvecklas och bli bättre är en stark drivkraft hos oss.

Yrgos kvalitetspolicy

Vi utvecklar och genomför kvalificerade yrkesutbildningar av hög kvalitet. Detta görs med stor professionalism och djupt engagemang tillsammans med arbetsliv och studerande. Resultatet blir välutbildade studerande som direkt kan fylla efterfrågade platser i arbetslivet.

  • Nöjda kunder är vårt främsta mål med kvalitetsarbetet.
  • Verksamheten ska ständigt utvecklas och förbättras så att vi kan erbjuda våra kunder attraktiva och konkurrenskraftiga utbildningar som håller god och rätt kvalitet.
  • Medarbetarnas engagemang och kompetens är grunden för det ständiga förbättringsarbetet.

Yrgo är ISO-certifierade enligt ISO9001 sedan år 2013.

Logotyp ISO