Så behandlar vi personuppgifter

Yrgo är en del av utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad och följer därmed utbildningsförvaltningens regler för behandling av personuppgifter.

Du hittar information om hur vi använder och behandlar personuppgifter på Göteborgs Stads webbplats.