Yrgo tar fram riktlinjer för utbildningar inom spelutveckling

Yrgo har tillsammans med tre andra europeiska skolor tagit fram ett gemensamt ramverk med riktlinjer för att stärka samarbete, kunskapsutbyte och jämlikhet inom spelutvecklingsområdet.

– Riktlinjerna kan användas som en checklista av alla som erbjuder spelutbildning. Tanken är vi ska ha en gemensam grund att stå på för att öka kvaliteten och samarbetet mellan utbildningar i hela Europa, säger Max Friberg, lärare på Yrgo.

Projektet med att skapa ramverket startade 2018 och stöttas av Erasmus+, EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Under projektets gång har representanter från de deltagande skolorna besökt varandra för att träffa lokala studerande och spelutvecklare och lära sig mer om metoder för undervisning samt få en inblick i respektive lands spelindustrier.

– Mötena har gett oss möjlighet att diskutera våra slutsatser med både utbildare och bransch, vilket har varit avgörande för att kunna skapa användbara riktlinjer, säger Max Friberg.

Ramverket innehåller också en öppen inbjudan till alla skolor som utbildar inom spelutveckling att delta i det årliga speleventet ”International Educations Game Jam”, som planeras till våren 2022.

Här kan du ladda ner riktlinjerna: