Yrgo deltar i EU-projekt för flerformsundervisning

Logotyp Nordplus

Under två år ska Yrgo utbyta erfarenheter och utforska metoder för flerformsundervisning tillsammans med yrkeshögskolor i Estland, Lettland och Litauen. Flerformsundervisning kallas vanligtvis ”blended learning” och handlar om hur man kan kombinera undervisning på plats med andra former av lärande.

Syftet med EU-projektet är att skapa ett samarbete mellan de institutioner som deltar genom utbyte, erfarenheter, övningar och innovativa resultat. Projektet pågår i två år och innehåller fem internationella seminarier.

– Projektet går ut på att utforska de olika skolornas erfarenheter kring flerformsundervisning, även kallat blended learning. Hur man kan kombinera vanliga föreläsningar på plats med andra former av lärande så som videofilmer eller digitala övningar. Avsikten är att ta fram en manual med information och metoder för att stödja lärare i hur man inför flerformsundervisning i sin undervisning, säger Hampus Ram, lärare på Yrgo och en av projektets deltagare.

Övriga deltagare från Yrgo är Henrik Hallenberg, lärare, och Andrea Davidsson, samordnare.

EU-projektet heter “Blended learning organisation and methods in adult vocational education” och genomförs genom Nordplus, som är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna.