Yrgo blir Houdini-certifierad skola

Yrgos utbildning Game Creator Artist är den första och enda spelutbildningen i Sverige som är certifierad för att lära ut Houdini – en nod-baserad 3D-modellerings- och animationsprogramvara utvecklad av SideFX. Det innebär att Yrgo officiellt blivit utnämnd till en ”Houdini Certified School”.

För att bli certifierad i Houidini måste kvaliteten på både undervisningen och de studerandes spelprojekt vara mycket hög. Bedömningen görs av en panel av experter i spelbranschen runt om i hela världen.

– Certifieringen är ett kvitto på att vår utbildning och våra studerande håller den höga kvalitet som vi strävar efter. Vi har sett hur 3D-industrin och spelbranschen söker efter skalbara och modulära lösningar för allt mer komplexa utmaningar. Houdini representerar för våra studerande en unik chans att tackla dessa och profilera sig när de sedan ska söka jobb, säger Max Friberg, lärare för Game Creator Artist.

Certifieringen innebär även att de studerande får en Houdini-licens på ett år när de tagit examen från Yrgo.