Yrgo ansöker om att få starta fler korta YH-utbildningar

Till hösten 2021 har Yrgo ansökt om att få starta ett 30-tal korta YH-utbildningar inom flera olika områden. En kort utbildning är till för dig som vill kompetensutveckla dig eller är i behov av omställning. Du hittar alla utbildningar vi har sökt här.

Vill du fylla på med mer kompetens eller är du i behov av omställning? Då kan en kort YH-utbildning passa dig. Längden varierar från några veckor till några månader och utbildningarna har ett flexibelt upplägg som går att läsa på deltid och distans. Precis som våra övriga YH-utbildningar är de både kostnadsfria och CSN-berättigande.

Mer information i juni

Under våren ansöker vi om att få starta ett 30-tal korta utbildningar till hösten 2021. I juni meddelar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka av de sökta utbildningarna som får starta.

Gör en intresseanmälan

Vill du få ett mejlutskick i juni med information om vilka utbildningar som startar i höst? Gör en intresseanmälan via följande mejllänk så hör vi av oss:

Klicka här för att mejla oss din intresseanmälan

Alla utbildningar vi har sökt

 • 3D-modellering
 • AI för effektiv digital marknadsföring
 • Autism förståelse och bemötande
 • BIM för arbetsledare
 • BIM Informationssamordning
 • Brexit och digitala tulldokument
 • CATIA V5
 • Cloud Native Development
 • Dessert och pâtisserie
 • Det digitala ekosystemet ur ett varumärkesperspektiv
 • Digitala evenemang
 • Digital Sales Solutions
 • Hot och våldsprevention
 • Hållbarhetsarbete – planering och genomförande
 • Hållbarhetsredovisning och digital informations- och transaktionssäkerhet
 • Idé, koncept- och affärsutveckling för digitala evenemang
 • Intensivvård
 • Konverteringsoptimering för ökad lönsamhet
 • Ledarskap och entreprenadjuridik
 • Logistik och E-handelslösningar
 • Matbröd
 • Mekatronik för konstruktörer
 • Palliativ vård
 • Psykiatri för vård- och omsorgspersonal
 • Psykiatriska sjukdomstillstånd och samsjuklighet
 • Restaurangkonditor
 • Social dokumentation, lagstiftning och kvalitetsarbete
 • Sårprevention och sårbehandling
 • Transporträtt och digitala dokument för speditörer och logistiker
 • Vetenskapsdykare
 • Vårdhygien för vård och omsorgspersonal
 • Välfärdsteknik kognitiva funktionshinder