Undersköterska / Stödassistent med specialistkompetens inom välfärdsteknologi

1 år Distans Deltid, 50% Start januari 2022
Omsorgspersonal pekar på en apparat på väggen och visar en äldre kvinna hur man gör.

Har du ett intresse för välfärdsteknik och att förbättra livskvaliteten för människor? Den här ettåriga vidareutbildningen ger dig kompetens att handleda och utbilda vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga i det digitala förändringsarbetet på din arbetsplats.

Att arbeta med välfärdsteknik

Som undersköterska eller stödassistent med specialistkompetens inom välfärdsteknik får du en viktig roll i att implementera nya arbetssätt och hitta nya användningsområden för digital teknik som kan förbättra livskvaliteten för äldre människor och människor med funktionsnedsättning. Digitala trygghetslarm, tillsyn via kamera, appar och interaktiva skrivtavlor är exempel på teknik som kan öka trygghet, delaktighet och självständighet.

Rollen innebär att du ger teknikstöd och utbildar vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga. Du ser till att verksamheten arbetar i enlighet med lagstiftningen inom området och reflekterar över de etiska dilemman som kan uppstå.

Vad tycker de studerande om utbildningen?

Vill du veta vad våra studerande själva säger om utbildningen och vad som hände efter studierna? Här kan du läsa vad en av våra tidigare studerande svarade när vi ställde några frågor.

Om utbildningen

Under utbildningen får du bland annat lära dig

 • att handleda och utbilda vård- och omsorgstagare, anhöriga och personal i tekniska lösningar som kan förbättra omsorgstagarens trygghet, aktivitet och delaktighet i samhället
 • om välfärdsteknik, e-hälsa och digitalisering kopplat till behov i vård, omsorg och funktionshinder
 • hålla/leda utbildningsinsatser på individ-, grupp- och verksamhetsnivå
 • hur du kan bidra till goda hälsofrämjande miljöer och kvalitetsarbete i verksamheten
 • att samverka med och medverka i tvärprofessionella team
 • att dokumentera inom verksamhetsfältet och att arbeta utifrån gällande lagstiftning
 • etik, värdegrund och teorier kopplat till välfärdsteknologi.

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Organisation, Lagstiftning, etik och värdegrund, 25 p
 • Pedagogik och handledning, 25 p
 • Välfärdsteknologi, 50 p

Studieupplägg

Utbildningen är ettårig och går på distans. Studietakten är 50 procent. Studierna är flexibla och du kan delvis bestämma själv när och var du vill studera. Utbildningen har en digital träff per månad. Utöver det ingår det varje vecka digital handledning och/eller webbinarium. Du behöver ha tillgång till dator och internetuppkoppling.

Samarbete med arbetslivet

Vi har ett tätt samarbete med företag och organisationer från arbetslivet, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, tar emot studerande på LIA och håller i kurser. Utbildningen genomförs i samarbete med följande aktörer:

Tre Stiftelser, Stadsdelsförvaltningarna i Göteborgs Stad, Stenungsunds kommun och Varbergs kommun

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

Vård- och omsorgsprogrammet, inklusive följande kurser:

 • Medicin 1, 150p
 • Psykologi 1, 50p
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p

Eller

Barn- och fritidsprogrammet, inklusive följande kurser:

 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Specialpedagogik 2, 100p
 • Hälsopedagogik, 100p

Arbetslivserfarenhet

Du måste ha minst ett års yrkeserfarenhet på heltid inom vård och omsorg, som undersköterska, stödassistent eller liknande.

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop dina betygsdokument och eventuellt andra dokument som du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Skicka med

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade.
 • Digital kopia på tjänstgöringsintyg som intygar att du har arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg, som undersköterska, stödassistent eller liknande i minst ett år på heltid. Tjänstgöringsintyget ska vara datumstämplat och signerat. I intyget ska det även framgå arbetsplats, omfattning och period för anställning.
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven.

Antagning och urval

Uppfyller du inte förkunskapskraven får du besked om detta så fort vi har granskat din ansökan. Är det fler som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser, så gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på betyg, arbetslivserfarenhet och skriftliga prov i svenska. Efter avslutad ansökningsperiod kommer du som uppfyller förkunskapskraven att få en inbjudan med länk till urvalsproven om det är aktuellt.

Antagningsbesked

I december får du ditt antagningsbesked. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan. Läs mer om viktiga datum.

Utbildningsinformation

Start:
Januari 2022
Januari 2023
Januari 2024
Januari 2025
Ansök:
1 september - 15 oktober
Längd:
1 år
Studieform:
Distans
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
100
Platser:
30
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

Kontakt

Elin Knutsson

Utbildningsledare

Telefonnummer
elin.maria.knutsson@educ.goteborg.se
E-post
0707–51 90 07

Sara Bech-Hanssen

Administratör

Telefonnummer
sara.bech-hanssen@educ.goteborg.se
E-post
031–367 32 34

Reception

031–367 31 00