Transporträtt och digitala dokument för speditörer och logistiker

10 veckor Distans Deltid, 50% Start oktober 2022

En kort YH-utbildning på 10 veckor för dig som är yrkesverksam och behöver kompetensutveckling inom transporträtt i en digital miljö. Utbildningen är kostnadsfri och har ett flexibelt upplägg så att du kan kombinera studierna med ditt arbete. Kursstart är den 5 oktober 2022.

Vad är en kort yrkeshögskoleutbildning (YH)?

Korta YH-utbildningar är anpassade efter arbetsmarknadens behov och riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig inom ett visst kompetensområde eller yrke. Utbildningarna är flexibla och kan oftast studeras på deltid, parallellt med ditt arbete och på distans. Alla korta YH-utbildningar är dessutom kostnadsfria och CSN-berättigande.

Till skillnad från de längre YH-utbildningarna ställer de korta YH-utbildningarna högre krav på förkunskaper. Det innebär ofta att du behöver ha tidigare erfarenhet inom ett visst yrkesområde eller bransch för att kunna bli antagen.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig uppdaterade och fördjupade kunskaper om de regler, lagar, konventioner, avtal och dokument som styr internationella transporter. Du får kunskaper om och praktiska färdigheter i att hantera digitala transporträttsliga dokument. Utbildningen ger även praktiskt tillämpbara färdigheter i att hantera claims (reklamationer) på ett juridiskt korrekt sätt.

Genom utbildningen lär du dig att utforma offerter på ett fackmässigt sätt. Vidare lär du dig att utfärda, använda och tolka de relevanta frakthandlingar och dokument som används vid internationella logistik- och speditionsuppdrag. Du får även aktuella och fördjupade kunskaper om de olika regelverkens transporträttsliga betydelse för att kunna arbeta internationellt med export och import inom alla transportslag.

Utbildningen omfattar följande moment:

  • Regler, lagar, konventioner, avtal och dokument som är vanligt förekommande inom transportnäringen
  • Digitaliseringens påverkan av transporträttsliga dokument
  • Digitala avtal och dokument – transporträttslig juridisk innebörd
  • Miljölagstiftning, avtals- och köprätt, särskild transportlagstiftning, leveransvillkor, skadestånd och försäkringar
  • Praktisk användning av transportbranschens dokument, såsom fraktsedlar, konossement (B/L) och försäkringsvillkor
  • Miljöregler och lagar, NSAB 2015, Incoterms 2020, CMR, VTL, Alltrans och försäkringsvillkor
  • Sjörätt med betoning på lagrum, parternas roller, ansvarsfördelning och skadestånd

Undervisning och studieupplägg

Utbildningen går på deltid och distans. Det finns en stor flexibilitet för att du i mycket hög utsträckning ska kunna kombinera studierna med ditt arbete.

Onsdagar klockan 16-19 är fasta föreläsningstider, men i övrigt kommer genomgångar och föreläsningar att spelas in så att du kan ta del av undervisningen när det passar dig. Undervisningen sker genom olika digitala verktyg så som Google Meet, Zoom och Yrgos digitala lärplattform.

Undervisningen består av en mix av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under utbildningen i syfte att ge stöd, fördjupning och större reflektion.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
  • Minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid inom spedition, logistik, transportplanering eller motsvarande.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka utbildningar du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg.

Utbildningsinformation

Start:
Oktober 2022
Ansök:
27 april - 16 september
Längd:
10 veckor
Studieform:
Distans
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
30
Platser:
25
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

Kontakt

Jörgen Tholin

Utbildningsledare

Telefonnummer
jorgen.tholin@educ.goteborg.se
E-post
031–367 31 98

Reception

031–367 31 00