Mikrobiologi och vårdhygien

12 veckor Distans Deltid, 50% Start november 2022
Närbild på händer som gnider in handsprit ovanför en pump till en flaska handsprit. I bakgrunden syns en kollega med visir och plastförkläde.

En kurs på 12 veckor som riktar sig till dig som arbetar inom vård, omsorg eller motsvarande och vill kompetensutvecklas inom vårdhygien, smittspridning och mikrobiologi. Kursen är kostnadsfri, går på distans och har ett flexibelt upplägg så att du kan kombinera studierna med ditt arbete.

Om kursen

Kursen är för dig som vill fördjupa dig inom vårdrelaterade infektioner, smittspridning och basala hygienrutiner. Under kursen lär du dig att identifiera riskfaktorer och smittspridningsvägar för att kunna förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Du får även kunskap om immunsystemet, mikrobiologi, antibiotikaresistens samt de lagar, riktlinjer och författningar som reglerar smittskydd och vårdhygien.

Undervisning och studieupplägg

Kursen är digital och bedrivs på deltid under perioden 8 november 2022 till 27 januari 2023. Den har ett flexibelt upplägg för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete och ta del av undervisningen när det passar dig.

Undervisningen består av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under kursen i syfte att ge stöd, fördjupning och reflektion. Vissa tisdagar har obligatoriska digitala träffar vilket kommer att framgå av studieplaneringen. Mer information kommer till dig som blir antagen.

Förkunskapskrav

För att kunna bli antagen till kursen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande.
  • Minst 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid inom vård, omsorg eller motsvarande.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt i vårt ansökningssystem. Till din ansökan ska du bifoga följande:

  • Digitala kopior på originalbetyg.
  • Tjänstgöringsintyg med uppgifter om arbetsplats, befattning, omfattning och period. Det ska vara datumstämplat och signerat av arbetsgivare. Datum som arbetsgivare skriver under ska styrka arbetad period. Vi godtar inte anställningsavtal.

Utbildningsinformation

Start:
November 2022
Ansök:
7 juli - 3 oktober
Längd:
12 veckor
Studieform:
Distans
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
30
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

Kontakt

Sabina Machon

Utbildningsledare

Telefonnummer
sabina.machon@educ.goteborg.se
E-post
0737-09 63 02

Reception

031–367 31 00