Mekatronik för konstruktörer

32 veckor Distans Deltid, 50% Start oktober 2022

Detta är en kurs på 32 veckor som riktar sig till dig som är yrkesverksam inom CAD-konstruktion och behöver kompetensutveckling inom mekatronisk konstruktion. Utbildningen är kostnadsfri och har ett flexibelt upplägg så att du kan kombinera studierna med ditt arbete.

Om utbildningen

Utbildningen består av två kurser:

Mekatronisk konstruktion del A, 40 YH-poäng

Kursen ger de teoretiska och praktiska kunskaper om mekatronisk konstruktion och innefattar logikplan och
schemadiagram, komponenter och deras egenskaper samt relaterade program och verktyg. Kursen ger även kunskaper i elektrisk energiberäkning. Ekologisk och ekonomisk hållbarhet kommer att vara en bärande del av denna kurs.

Mekatronisk konstruktion del B, 40 YH-poäng

Kursen innehåller moment såsom 3D-integration och kabeldragning. Den studerande kommer få kunskaper om konstruktionsmetoder för olika kablar och hur dessa ska utföras och dokumenteras i 3D-modeller och 2D-ritningar.
I kursen ingår ett större övningsprojekt för att realisera hela konstruktionsprocessen.

Datum för start och ansökan

Den här utbildningen ges vid följande tillfällen:

Hösten 2022

Start: 10 oktober 2022
Sista ansökningsdag: 2 oktober 2022
Anmälningskod: YKMFK22

Undervisning och studieupplägg

Utbildningen går på deltid och distans. Det finns en stor flexibilitet för att du i mycket hög utsträckning ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. Några tillfällen kommer att vara tidsbundna, men i övrigt kommer genomgångar och föreläsningar att spelas in så att du kan ta del av undervisningen när det passar dig. Undervisningen sker genom olika digitala verktyg så som Google Meet, Zoom och Yrgos digitala lärplattform.

Undervisningen består av en mix av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under utbildningen i syfte att ge stöd, fördjupning och större reflektion.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
  • Minst 6 månaders yrkeserfarenhet på heltid inom CAD-konstruktion.
  • Lägst en YH-utbildning minst omfattande 400 YH-poäng inom CAD-konstruktion eller motsvarande.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka kurser du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg.

Utbildningsinformation

Start:
Oktober 2022
Längd:
32 veckor
Studieform:
Distans
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
80
Platser:
30
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

Kontakt

Tara Zarei

Utbildningsledare

Telefonnummer
tara.zarei@educ.goteborg.se
E-post
070–2597900

Reception

031–367 31 00