Mekatronik för konstruktörer

32 veckor Distans Deltid, 50% Start oktober 2021

En kortare YH-utbildning på 32 veckor som riktar sig till dig som är yrkesverksam inom CAD-konstruktion och behöver kompetensutveckling inom mekatronisk konstruktion. Utbildningen är kostnadsfri och har ett flexibelt upplägg så att du kan kombinera studierna med ditt arbete. Utbildningen har flera starter.

Vad är en kort yrkeshögskoleutbildning (YH)?

Korta YH-utbildningar är anpassade efter arbetsmarknadens behov och riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig inom ett visst kompetensområde eller yrke. Utbildningarna är flexibla och kan oftast studeras på deltid, parallellt med ditt arbete och på distans. Alla korta YH-utbildningar är dessutom kostnadsfria och CSN-berättigande.

Till skillnad från de längre YH-utbildningarna ställer de korta YH-utbildningarna högre krav på förkunskaper. Det innebär ofta att du behöver ha tidigare erfarenhet inom ett visst yrkesområde eller bransch för att kunna bli antagen.

Om utbildningen

Mekatronik för konstruktörer är en påbyggnadsutbildning för dig som arbetar med CAD-konstruktion och behöver kompetensutveckling inom mekatronisk konstruktion.

Den första delen av utbildningen behandlar logikplan, schemadiagram, olika slags komponenter, relaterade program och verktyg samt elektrisk energiberäkning. Den andra delen innehåller moment såsom 3D-integration och kabeldragning. Du får kunskaper om konstruktionsmetoder för olika kablar och hur dessa ska utföras och dokumenteras i 3D-modeller och 2D-ritningar.

Datum

Den här utbildningen ges vid följande tillfällen:

Kursstart hösten 2021

Startar: 11 oktober 2021
Sista ansökningsdag: 3 oktober 2021
Anmälningskod: YKMFK21

Kursstart hösten 2022

Startar: 10 oktober 2022
Sista ansökningsdag: 2 oktober 2022
Anmälningskod: YKMFK22

Undervisning och studieupplägg

Utbildningen går på deltid och distans. Det finns en stor flexibilitet för att du i mycket hög utsträckning ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. Några tillfällen kommer att vara tidsbundna, men i övrigt kommer genomgångar och föreläsningar att spelas in så att du kan ta del av undervisningen när det passar dig. Undervisningen sker genom olika digitala verktyg så som Google Meet, Zoom och Yrgos digitala lärplattform.

Undervisningen består av en mix av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under utbildningen i syfte att ge stöd, fördjupning och större reflektion.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
  • Minst 6 månaders yrkeserfarenhet på heltid inom CAD-konstruktion.
  • Lägst en YH-utbildning minst omfattande 400 YH-poäng inom CAD-konstruktion eller motsvarande.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka utbildningar du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg.

Utbildningsinformation

Start:
Oktober 2021
Oktober 2022
Längd:
32 veckor
Studieform:
Distans
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
80
Platser:
30
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

Kontakt

Tara Zarei

Utbildningsledare

Telefonnummer
tara.zarei@educ.goteborg.se
E-post
070–2597900

Reception

031–367 31 00