Lokförare

Platsbunden Start januari 2023

Utbildningen ger dig yrkesspecifik kompetens för att arbeta som lokförare. Utbildningen till lokförare ligger inom yrkeshögskolan och är en mycket populär utbildning. En förklaring till detta är att det råder stor efterfrågan på lokförare.

Efter godkänd utbildning kan du söka anställning som lokförare. Anställningen inleds med en företagsspecifik internutbildning. Utbildningens längd varierar, vanligtvis 4-16 veckor, och genomförs av den tågoperatör där du anställts.

Utbildningen leder till kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Utbildningen genomförs av TCC. Läs mer om utbildningen på TCC:s webbplats.

Utbildningsinformation

Start:
Januari 2023
Studieform:
Platsbunden
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.