Lokförare

44 veckor Platsbunden Start januari 2022

Utbildningen ger dig yrkesspecifik kompetens för att arbeta som lokförare. Utbildningen till lokförare ligger inom yrkeshögskolan och är en mycket populär utbildning. En förklaring till detta är att det råder stor efterfrågan på lokförare.

Efter godkänd utbildning kan du söka anställning som lokförare. Anställningen inleds med en företagsspecifik internutbildning. Utbildningens längd varierar, vanligtvis 4-16 veckor, och genomförs av den tågoperatör där du anställts.

Utbildningen leder till kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Utbildningen genomförs av TCC. Läs mer om utbildningen på TCC:s webbplats.

Utbildningsinformation

Nästa start:
17 januari 2022
Ansök:
1 mars - 17 september
Längd:
44 veckor
Studieform:
Platsbunden
YH-poäng:
220
Platser:
30
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

Kontakt

Jens Fredriksson

Utbildningsledare

Telefonnummer
jens@tcc.se
E-post
070–535 91 77

Reception

031–367 31 00