Köksmästare

1 år Platsbunden Deltid, 75% Start augusti 2022
Två kockar står vid luckan och lägger upp mat på tallrikar.

Vill du utbilda dig till köksmästare? Under ett år får du verktygen du behöver för att kunna driva en lönsam och effektiv köks- och restaurangverksamhet. Du får lära dig ledarskap, ekonomi, inköp samt matsedelsplanering med fokus på miljö och ekologi. Utbildningen går på 75 procent och du kan arbeta parallellt med studierna.

Om utbildningen

Köksmästarutbildningen riktar sig till dig som är kock eller har en grundutbildning inom yrkesområdet. Under utbildningen lär du dig bland annat:

 • Teorier, modeller och verktyg för att driva en lönsam och effektiv köks- och restaurangnäring
 • Menyplanering och näringsberäkning anpassade efter olika målgruppers behov och med hänsyn till aktuella näringsrekommendationer
 • Livsstilars faktorer på mat och hälsa
 • Kunskaper om inköpsprocesser, förhandling, leverantörsrelationer och logistik/lagerstyrning
 • Genomförandet av livsmedelsupphandling/inköp
 • Regler, lagar och förordningar inom personal- och arbetslagsområdet
 • Livsmedelslagstiftningen, rutiner, tillämpad mikrobiologi samt lagstiftande krav och branschriktlinjer
 • Ekonomisk planering, verksamhetsmål samt operativa driftsfrågor på ledningsnivå inom olika köksverksamheter

LIA (praktik)

LIA (Lärande i arbete) är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik och är av många en av de mest uppskattade delarna av utbildningen. Under LIA:n får du träna på din framtida yrkesroll, testa dina nya kunskaper och knyta värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter utbildningen.

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Arbetsrätt, 10 p
 • Ekonomi – Inköp, 30 p
 • Hållbar matproduktion, 20 p
 • Livsmedelssäkerhet, 10 p
 • Lärande i arbete – LIA, 30 p
 • Mat och hälsa, 20 p
 • Operativt ledarskap, 30 p

Har du redan dokumenterad kunskap inom någon av de olika kurserna som ingår i utbildningen så kan du tillgodoräkna dig den kursen och behöver inte läsa motsvarande kurs hos oss. Bedömningen av ett tillgodoräknande kan ske både teoretiskt och praktiskt och beslut om tillgodoräknande fattas av utbildningens ledningsgrupp.

Studieupplägg

Utbildningen är ettårig, platsbunden (ej distans) och går på 75 procent. Undervisningen varierar mycket och består bland annat av praktiska moment, föreläsningar och studiebesök. Två dagar per vecka är schemalagda, resten av tiden består av självstudier.

Vi arbetar tätt ihop med branschen och de flesta föreläsare och handledare är yrkesverksamma personer inom området.

Samarbete med arbetslivet

Vi har ett tätt samarbete med arbetslivet, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, tar emot studerande på LIA och håller i kurser. Utbildningen genomförs i samarbete med följande aktörer:

Göteborgs Stad – SOMM Restaurant & Winebar – Restaurang Familjen – Avalon Hotel – Restaurang Bhoga – Grythyttans Gästgiveri – SK Mat och Människor – Elite Plaza Hotel – St Jörgen park

Dessutom samarbetar vi med flera andra företag och organisationer som bland annat föreläser i utbildningen och tar emot studerande på studiebesök.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Matlagning 3

Arbetslivserfarenhet

Du måste också ha sammanlagt 2 års yrkeserfarenhet på heltid som kock. Observera att du får tillgodoräkna dig 5 års arbetslivserfarenhet på heltid som merit i ansökan, så var noga med att bifoga samtliga relevanta intyg som styrker din yrkeserfarenhet.

Saknar du förkunskaper?

Saknar du de listade förkunskaperna kan du ändå vara behörig om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt, till exempel genom vuxenutbildning, andra utbildningar eller minst 2 års sammanhängande och relevant yrkeserfarenhet på heltid som kock inom restaurang, storkök eller motsvarande.

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop alla de dokument du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Läs mer om alla steg i ansöknings- och antagningsprocessen.

Skicka med

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade
 • Intyg som styrker din yrkeserfarenhet
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven

Antagning och urval

Uppfyller du inte förkunskapskraven får du besked om detta så fort vi har granskat din ansökan. Är det fler som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser, så gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på betyg och yrkeserfarenhet.

Antagningsbesked

Om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod får du ditt antagningsbesked i juni. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan. Observera att besked kan dröja lite längre än normalt om du ansöker under sommaren. Läs mer om viktiga datum.

Utbildningsinformation

Start:
Augusti 2022
Augusti 2023
Ansök:
1 februari - 19 april
Längd:
1 år
Studieform:
Platsbunden
Studietakt:
Deltid, 75%
YH-poäng:
150
Platser:
28
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

Kontakt

Hyam Yanni

Utbildningsledare

Telefonnummer
hyam.yanni@educ.goteborg.se
E-post
031–367 31 92

Eva C Johansson

Samordnare

Telefonnummer
eva.c.johansson@educ.goteborg.se
E-post
031–367 31 90

Reception

031–367 31 00