IP Grafisk produktion & form

2 år Platsbunden Heltid Start september 2022

Är du en “doer” som älskar grafisk formgivning? Under dina två år hos oss lär du dig att bli en skicklig grafisk producent med expertkunskaper inom form, färg, text och typografi. Du får många värdefulla kontakter i arbetslivet redan under din studietid och hela sex månader av utbildningen består av LIA, som du gör ute på företag i branschen.

Vad gör en grafisk producent?

Som grafisk producent arbetar du med att framställa fysisk och digital kommunikation i form av trycksaker, förpackningar eller text och grafik till digitala medier. Du har ett stort tekniskt kunnande och ser till att den ursprungliga idén och designen bevaras genom hela produktionen och att resultatet uppfyller krav på kvalitet, färg och form.

Datorn är ditt viktigaste arbetsredskap och du jobbar i flera olika design-, text- och bildbehandlingsprogram som till exempel Indesign, Photoshop, Illustrator, After Effects och Premiere Pro.

Efter utbildningen kan du jobba som exempelvis AD-assistent/Final Art, grafisk formgivare, grafisk designer, grafisk producent, digital producent, content creator, originalare, grafiker, prepress-/premediaproducent eller producerande produktionsledare.

Din framtida arbetsplats kan vara på produktionsbolag, reklambyrå, grafiskt företag, kommunikationsavdelningar i offentlig verksamhet eller på företags marknadsavdelningar.

Tips!

För att klara av tempot och få ut det mesta av utbildningen rekommenderar vi starkt att du har minst grundläggande kunskaper i Adobe Indesign och Adobe Photoshop, gärna även Adobe Illustrator. Om du saknar kunskaper i dessa program är det en bra idé att gå en grundkurs innan utbildningen startar.

Om utbildningen

Utbildningen består av tre huvuddelar: informationsproduktion (IP), grafisk produktion och formgivning. Under utbildningen lär du dig bland annat

 • att arbeta i hela produktionskedjan, från idé till färdig produkt
 • att utforma och anpassa original för både digital och tryckt publicering
 • bildkommunikation och bildbehandlingsmetoder för still och rörlig bild
 • att arbeta med färgstyrning och färgkontroll
 • grafisk utformning och produktion av text, bild och form för olika slags informationsmaterial
 • att välja text-, bild- och formspråk för att uppnå önskad effekt
 • trycktekniska metoder
 • metoder och verktyg för att framgångsrikt kunna arbeta i projektform.

Vi finns på Instagram

Besök gärna IP Grafisk produktion & form på Instagram.

LIA (praktik)

LIA (Lärande i arbete) är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik och är av många en av de mest uppskattade delarna av utbildningen. Under LIA:n får du träna på din framtida yrkesroll, testa dina nya kunskaper och knyta värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter utbildningen.

Studerandeportfolio

Här kan du se några exempel på studerandes egna portfoliosidor.

Studerandeportfolios

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Bildteknik, 45 p
 • Digital teknik och produktion, 40 p
 • Examensarbete, 25 p
 • Färg- och kvalitetsstyrning, 20 p
 • Grafisk design, 50 p
 • Kommunikationsplanering, 15 p
 • LIA – Lärande i arbete 1, 50 p
 • LIA – Lärande i arbete 2, 70 p
 • Projektinriktad grafisk teknik, 35 p
 • Projektledning och organisation, 20 p
 • Text och typografi, 30 p

Studier och examen

Utbildningen är tvåårig, platsbunden och går på heltid. Den leder till en yrkeshögskoleexamen.

Undervisningen varierar mycket och består bland annat av projektarbeten, föreläsningar och studiebesök. Vi samarbetar tätt ihop med näringslivet och de flesta föreläsare och handledare är personer som arbetar inom området.

Datorer och kurslitteratur

I skolans lokaler finns stationära datorer som används i undervisningen. Vi använder endast Mac-datorer, då det är standard i branschen.

Det tillkommer kostnader för kurslitteratur, mer information får du vid utbildningsstart.

Samarbete med arbetslivet

Vi har ett tätt samarbete med företag och organisationer från arbetslivet, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, tar emot studerande på LIA och håller i kurser. Utbildningen genomförs i samarbete med följande aktörer:

Fusion Experience – Grafiska Företagen – GS-facket – Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet – Ink n Art – ICA Reklam – iStore – Optimal Grafisk Produktion – Polysonic – Rubrik

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Grafisk kommunikation 1, 100 p

Har du pågående studier?

Har du pågående behörighetsgivande studier? Då kan du komplettera med dina betyg efter ansökningsperioden. Sista datum för komplettering av betyg är 14 juni. För att vi ska veta att du läser behörighetsgivande studier måste du bifoga ett studieintyg i din ansökan.

Arbetsprov

För den här utbildningen ska du göra ett arbetsprov som du skickar med din ansökan. Arbetsprovet finns tillgängligt för nedladdning på den här sidan under ordinarie ansökningsperiod.

Hur ansöker jag?

 1. Ladda ner och genomför arbetsprovet.
 2. Skicka in din ansökan via ansökningsportalen. Till din ansökan bifogar du betyg/intyg som styrker din behörighet. Om du saknar betyg/intyg så bifogar du i stället din korta text eller din egen design. Arbetsprovet laddar du upp under fliken ”Annat”.
 3. Vi behandlar din ansökan.
 4. Du får antagningsbesked.

Bifoga följande dokument digitalt

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade.
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven.
 • Arbetsprov. Ska vara i pdf-format i ett och samma dokument. Maxstorlek är 40MB – viktigt att du inte överskrider det.

Antagning och urval

Uppfyller du inte förkunskapskraven får du besked om detta så fort vi har granskat din ansökan. Är det fler som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser, så gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på inskickade arbetsprov samt ett muntligt prov. Provet bedöms av sakkunnig branschföreträdare och representant från Yrgo.

Efter avslutad ansökningsperiod kommer du som uppfyller förkunskapskraven att få en inbjudan till urvalsprovet, som genomförs digitalt.

Antagningsbesked

Om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod får du ditt antagningsbesked i juni. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan. Observera att besked kan dröja lite längre än normalt om du ansöker under sommaren. Läs mer om viktiga datum.

Utbildningsinformation

Start:
September 2022
September 2023
Ansök:
1 februari - 19 april
Längd:
2 år
Studieform:
Platsbunden
Studietakt:
Heltid
YH-poäng:
400
Platser:
24
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

Kontakt

Fredrik Hansson

Utbildningsledare

Telefonnummer
fredrik.hansson@educ.goteborg.se
E-post
031–367 31 25

Linn Ahlbom

Lärare

Telefonnummer
linn.ahlbom@educ.goteborg.se

Reception

031–367 31 00