IP Grafisk produktion & form

2 år Platsbunden Heltid Start september 2022

Som grafisk producent arbetar du med form, färg, text och typografi och skapar trycksaker, förpackningar och digital grafik av hög kvalitet. Under utbildningen får du både tekniska och kommunikativa kunskaper, kontakter i branschen och hela sex månader består av LIA, som du gör ute på företag.

Vad gör en grafisk producent?

Som grafisk producent arbetar du med att framställa fysisk och digital kommunikation i form av trycksaker, förpackningar eller text och grafik till digitala medier. Du har ett stort tekniskt kunnande och ser till att den ursprungliga idén och designen bevaras genom hela produktionen och att resultatet uppfyller krav på kvalitet, färg och form.

Datorn är ditt viktigaste arbetsredskap och du jobbar i flera olika design-, text- och bildbehandlingsprogram som till exempel Indesign, Photoshop, Illustrator, After Effects och Premiere Pro.

Yrkesroller och arbetsplatser

Efter utbildningen kan du jobba som exempelvis AD-assistent/Final Art, grafisk formgivare, grafisk producent, originalare eller producerande produktionsledare.

Din framtida arbetsplats kan vara på produktionsbolag, reklambyrå, grafiskt företag, kommunikationsavdelningar i offentlig verksamhet eller på företags marknadsavdelningar.

Vi finns på Instagram

Besök gärna IP Grafisk produktion & form på Instagram.

Om utbildningen

Utbildningen består av tre huvuddelar: informationsproduktion (IP), grafisk produktion och formgivning. Under utbildningen lär du dig bland annat

 • att arbeta i hela produktionskedjan, från idé till färdig produkt
 • att utforma och anpassa original för både digital och tryckt publicering
 • bildkommunikation och bildbehandlingsmetoder för still och rörlig bild
 • att arbeta med färgstyrning och färgkontroll
 • grafisk utformning och produktion av text, bild och form för olika slags informationsmaterial
 • att välja text-, bild- och formspråk för att uppnå önskad effekt
 • trycktekniska metoder
 • metoder och verktyg för att framgångsrikt kunna arbeta i projektform.

LIA (praktik)

En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans version av praktik. Under LIA:n får du träning i yrkesrollen och kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb efter examen.

Studerandeportfolio

Här kan du se några exempel på studerandes egna portfoliosidor.

Studerandeportfolio

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Bildteknik, 45 p
 • Digital teknik och produktion, 40 p
 • Examensarbete, 25 p
 • Färg- och kvalitetsstyrning, 20 p
 • Grafisk design, 50 p
 • Kommunikationsplanering, 15 p
 • LIA – Lärande i arbete 1, 60 p
 • LIA – Lärande i arbete 2, 70 p
 • Projektinriktad grafisk teknik, 35 p
 • Projektledning och organisation, 10 p
 • Text och typografi, 30 p

Studier och examen

Utbildningen är tvåårig, platsbunden och går på heltid. Den leder till en yrkeshögskoleexamen.

Undervisningen varierar mycket och består bland annat av projektarbeten, föreläsningar och studiebesök. Vi samarbetar tätt ihop med näringslivet och de flesta föreläsare och handledare är personer som arbetar inom området.

Samarbete med arbetslivet

Vi har ett tätt samarbete med företag och organisationer i branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, föreläser och tar emot studerande på LIA (praktik). Ledningsgruppen ser till att utbildningens innehåll håller en hög nivå och ger dig rätt kompetens. Följande branschaktörer deltar i ledningsgruppen:

Fusion Experience – Grafiska företagen – GS-facket – Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet – Ink n Art – ICA Reklam – iStore – Optimal Grafisk Produktion – Polysonic – Rubrik

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg i följande kurser (eller dokumenterade kurser, kunskaper eller erfarenheter som motsvarar dessa):

 • Grafisk kommunikation 1, 100p eller Digitalt skapande 1, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Arbetsprov

För den här utbildningen ska du göra ett arbetsprov som du skickar med din ansökan. Arbetsprovet finns tillgängligt för nedladdning på den här sidan under ordinarie ansökningsperiod 1 februari-19 april.

Hur ansöker jag?

 1. Ladda ner arbetsprovet.
 2. Samla ihop de dokument du ska ladda upp tillsammans med din ansökan.
 3. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.
 4. Skicka in ditt arbetsprov per post eller lämna in det på skolan.

Läs mer om alla steg i ansöknings- och antagningsprocessen.

Skicka med

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade (bifogas digitalt)
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven (bifogas digitalt)
 • Arbetsprov (postas eller lämnas på skolan)

Antagning och urval

Uppfyller du inte förkunskapskraven får du besked om detta så fort vi har granskat din ansökan. Är det fler som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser, så gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på inskickade arbetsprov samt ett muntligt prov. Provet bedöms av sakkunnig branschföreträdare och representant från Yrgo.

Efter avslutad ansökningsperiod kommer du som uppfyller förkunskapskraven att få en inbjudan till urvalsprovet, som genomförs digitalt.

Antagningsbesked

Om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod (senast 19 april) får du ditt antagningsbesked i juni. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan. Observera att besked kan dröja lite längre än normalt om du ansöker under sommaren. Läs mer om viktiga datum.

Utbildningsinformation

Start:
September 2022
September 2023
Ansök:
1 februari - 19 april
Längd:
2 år
Studieform:
Platsbunden
Studietakt:
Heltid
YH-poäng:
400
Platser:
24
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

Kontakt

Fredrik Hansson

Utbildningsledare

Telefonnummer
fredrik.hansson@educ.goteborg.se
E-post
031–367 31 25

Linn Ahlbom

Lärare

Telefonnummer
linn.ahlbom@educ.goteborg.se

Reception

031–367 31 00