Hållbarhetsredovisning och digital informations- och transaktionssäkerhet

12 veckor Distans Deltid, 50% Start november 2022

En kort YH-utbildning på 12 veckor, helt kostnadsfri och med ett flexibelt distansupplägg. Utbildningen riktar sig till dig som vill kunna identifiera och förebygga risker i det digitala arbetet och arbeta med hållbarhetsfrågor i din yrkesroll. Nästa start är i november 2022 och ansökan öppnar den 13 juni.

Vad är en kort yrkeshögskoleutbildning (YH)?

Korta YH-utbildningar är anpassade efter arbetsmarknadens behov och riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig inom ett visst kompetensområde eller yrke. Utbildningarna är flexibla och kan oftast studeras på deltid, parallellt med ditt arbete och på distans. Alla korta YH-utbildningar är dessutom kostnadsfria och CSN-berättigande.

Till skillnad från de längre YH-utbildningarna ställer de korta YH-utbildningarna högre krav på förkunskaper. Det innebär ofta att du behöver ha tidigare erfarenhet inom ett visst yrkesområde eller bransch för att kunna bli antagen.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig kompetens för att upprätta hållbarhetsredovisningar i enlighet med lagkrav, styra och följa upp hållbarhetsarbetet i organisationen samt tolka och kommunicera hållbarhetsinformation. Utbildningen ger dig även fördjupade kunskaper om digital informations- och transaktionssäkerhet med fokus på GDPR och penningtvätt. Du får kompetens i att identifiera risker i den digitala hanteringen av olika arbetsuppgifter, vilka säkerhetsåtgärder som kan vidtas samt olika metoder för att förebygga riskerna.

Utbildningen omfattar 30 YH-poäng och består av följande kurser:

  • Digitaliseringens krav och åtgärder gällande informations- och transaktionssäkerhet, 15 p
  • Hållbarhet inom redovisningsområdet, 15 p

Undervisning och studieupplägg

Utbildningen går på deltid och distans. Det finns en stor flexibilitet för att du i mycket hög utsträckning ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. Några tillfällen kommer att vara tidsbundna och dessa är förlagda på sena eftermiddagar och kvällar. I övrigt kommer genomgångar och föreläsningar att spelas in så att du kan ta del av undervisningen när det passar dig. Undervisningen sker genom olika digitala verktyg så som Google Meet, Zoom och Yrgos digitala lärplattform.

Undervisningen består av en mix av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under utbildningen i syfte att ge stöd, fördjupning och större reflektion.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
  • Ett års erfarenhet inom ekonomi, redovisning eller motsvarande. Motsvarande erfarenhet innefattar arbetsuppgifter som administration, juridik, hållbarhet, lön, projektledning, inköp och upphandling samt erfarenhet av eget företagande.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka utbildningar du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg.

Utbildningsinformation

Start:
November 2022
Ansök:
13 juni
Längd:
12 veckor
Studieform:
Distans
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
30
Platser:
28
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

Kontakt

Mikaela Virkkunen Eliasson

Utbildningsledare

Telefonnummer
mikaela.eliasson@educ.goteborg.se
E-post
031–367 31 94

Reception

031–367 31 00