Hållbarhetsredovisning och digital informations- och transaktionssäkerhet

12 veckor Distans Deltid, 50% Start november 2022

En kurs på 12 veckor för dig som vill kunna identifiera och förebygga risker i det digitala arbetet och arbeta med hållbarhetsfrågor i din yrkesroll. Kursen är helt kostnadsfri och har ett flexibelt distansupplägg för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. Startar i november 2022.

Kursinnehåll

Utbildningen ger dig kompetens för att upprätta hållbarhetsredovisningar i enlighet med lagkrav, styra och följa upp hållbarhetsarbetet i organisationen samt tolka och kommunicera hållbarhetsinformation. Utbildningen ger dig även fördjupade kunskaper om digital informations- och transaktionssäkerhet med fokus på GDPR och penningtvätt. Du får kompetens i att identifiera risker i den digitala hanteringen av olika arbetsuppgifter, vilka säkerhetsåtgärder som kan vidtas samt olika metoder för att förebygga riskerna.

Utbildningen omfattar 30 YH-poäng och består av följande kurser:

  • Digitaliseringens krav och åtgärder gällande informations- och transaktionssäkerhet, 15 p
  • Hållbarhet inom redovisningsområdet, 15 p

Undervisning och studieupplägg

Utbildningen går på deltid och distans. Det finns en stor flexibilitet för att du i mycket hög utsträckning ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. Några tillfällen kommer att vara tidsbundna och dessa är förlagda på sena eftermiddagar och kvällar. I övrigt kommer genomgångar och föreläsningar att spelas in så att du kan ta del av undervisningen när det passar dig. Undervisningen sker genom olika digitala verktyg så som Google Meet, Zoom och Yrgos digitala lärplattform.

Undervisningen består av en mix av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under utbildningen i syfte att ge stöd, fördjupning och större reflektion.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
  • Ett års erfarenhet inom ekonomi, redovisning eller motsvarande. Motsvarande erfarenhet innefattar arbetsuppgifter som administration, juridik, hållbarhet, lön, projektledning, inköp och upphandling samt erfarenhet av eget företagande.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka kurser du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg.

Utbildningsinformation

Start:
November 2022
Längd:
12 veckor
Studieform:
Distans
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
30
Platser:
28
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

Kontakt

Mikaela Virkkunen Eliasson

Utbildningsledare

Telefonnummer
mikaela.eliasson@educ.goteborg.se
E-post
031–367 31 94

Reception

031–367 31 00