Geometrisäkring

1 år Distans Heltid Start september 2022
En ung man sitter framför en dator och ler in i kameran.

Med expertkunskaper inom geometrisäkring ser du till att simuleringsmodeller skapas med större precision och bättre representation av verkligheten – helt enkelt så nära perfektion som möjligt. Geometrisäkring är en högt eftertraktad kompetens främst inom fordonsindustrin och efter avslutad utbildning kan du exempelvis jobba som geometriberedare, Mechanical Integration Designer eller Robust Engineering Designer.

Yrkesroller och arbetsplatser

Med kunskaper inom geometrisäkring kan du säkerställa högkvalitativa produkter samt göra precisa analyser av tillverkning och dess variationer för att eliminera risker och även minska ledtider och kostnader. Ditt uppdrag är att ta fram geometriskt robusta och väldefinierade produkter, som är så nära perfektion som möjligt.

Efter avslutad utbildning kan du exempelvis jobba som geometriberedare, Mechanical Integration Designer eller Robust Engineering Designer, främst hos företag som utvecklar fordon, både i Sverige och internationellt.

Om utbildningen

Utbildningen fokuserar på både tidiga och sena faser i framtagningsprocessen, från koncept till produktion. Du kommer att lära dig att använda simuleringsmodeller och metoder med större precision samtidigt som du får ny kunskap om och bättre förståelse för hur olika produktsystem beter sig och hur problem kan uppstå.

Under utbildningen lär du dig bland annat

 • att framställa solid- och ytmodeller med hjälp av avancerade CAD-verktyg
 • att analysera och dimensionera maskinkonstruktioner
 • att använda virtuella verifieringsverktyg for att identifiera och undanröja problem
 • om kostnader, svårigheter och optimeringsmöjligheter som finns i samband med framtagning av en produkt
 • hur den upplevda kvaliteten (perceived quality) påverkas av olika typer av konstruktionslösningar samt vilka krav som tillämpas
 • förekommande material och tillverkningsprocesser inom industrin, från beredning till en färdig produkt.

LIA (praktik)

En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans version av praktik. Under LIA:n får du träning i yrkesrollen och kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb efter examen.

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • CAD A, 15 p
 • CAD B, 15 p
 • Examensarbete, 5 p
 • Geometrisäkring, 30 p
 • LIA, 50 p
 • Matematik för geometrisäkring, 10 p
 • Material och tillverkningsteknik, 30 p
 • Produktutvecklingsmetodik & kommunikation, 15 p
 • Simuleringsverktyg, 30 p

Studieupplägg och examen

Utbildningen är ettårig och går på heltid. Den leder till en yrkeshögskoleexamen.

Undervisningen sker huvudsakligen på distans med ett fåtal träffar i skolans lokaler. Fysiska träffar sker cirka en gång per månad. Vid träffarna kommer representanter från näringslivet att delta i form av gästföreläsningar. Utbildningen är upplagd så att du läser två kurser parallellt under den skolförlagda delen och utbildningen avslutas med LIA och examensarbete.

Du behöver en dator för dina studier. Rekommendationen är en högst 2–3 år gammal dator med 8 GB internminne och Windows 10. Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studerande. Det är även krav på webbkamera, fungerande ljud och nätverksuppkoppling. Vi rekommenderar inte Mac-datorer för denna utbildning.

Samarbete med arbetslivet

Vi har ett tätt samarbete med företag och organisationer i branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, föreläser och tar emot studerande på LIA (praktik). Ledningsgruppen ser till att utbildningens innehåll håller en hög nivå och ger dig rätt kompetens. Följande branschaktörer deltar i ledningsgruppen:


Chalmers – Devport – Engineering Partner – Semcon – Unico Group – Volvo Cars – Volvo Trucks – AFRY – Conmore – Husqvarna Group – Expleo

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg i följande kurser (eller dokumenterade kurser, kunskaper eller erfarenheter som motsvarar dessa):

 • Svenska 2
 • Matematik 2 (preparandkurs finns)
 • Teknik 1 (preparandkurs finns)

Preparandkurser

Saknar du förkunskaper kan du läsa en av våra kostnadsfria preparandkurser som går under våren. Sista anmälningsdatum är 19 april. Observera att du inte kan anmäla dig till preparandkurs om du gör en sen ansökan efter den 19 april.

Vi erbjuder följande kurser för den här utbildningen:

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop dina betygsdokument och eventuellt andra dokument som du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Skicka med

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade.
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven.

Antagning och urval

Uppfyller du inte förkunskapskraven får du besked om detta så fort vi har granskat din ansökan. Är det fler som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser, så gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Urvalet för den här utbildningen gör vi baserat på gymnasiebetyg.

Antagningsbesked

Om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod (senast 19 april) får du ditt antagningsbesked i juni. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan. Observera att besked kan dröja lite längre än normalt om du ansöker under sommaren. Läs mer om viktiga datum.

Utbildningsinformation

Start:
September 2022
Ansök:
1 februari - 19 april
Längd:
1 år
Studieform:
Distans
Studietakt:
Heltid
YH-poäng:
200
Platser:
20
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

Kontakt

Tara Zarei

Utbildningsledare

Telefonnummer
tara.zarei@educ.goteborg.se
E-post
070–2597900

Reception

031–367 31 00