Information om corona/covid-19

BIM för arbetsledare

20 veckor Distans Deltid Start oktober 2021

En kort YH-utbildning på distans för dig som är yrkesverksam som arbetsledare på ett bygg- eller anläggningsföretag och behöver kompetensutveckling inom digitalisering. Utbildningen är kostnadsfri och du läser den parallellt med ditt arbete. Utbildningen ges vid flera tillfällen.

Utbildningens innehåll

Digitala verktyg, 5 p

Kursen ger fördjupade kunskaper och färdigheter i att hantera standardprogram för administrativa tillämpningar såsom kalkylering, databashantering och datakommunikation. Kursen ger dig dessutom färdigheter i hur du arbetar med filstrukturer i BIM-nätverk och därtill kopplade molntjänster.

Digital modellhantering, 25 p

Kursen ger kunskaper och färdigheter i att hantera vanligen förekommande program för digital modellhantering på en byggarbetsplats. Kursen kommer att ge kunskaper i hantering av ett BIM-system för att kunna skapa skisser och APD-planer. Kursen ger vidare kunskaper och färdigheter i hur du med hjälp av BIM-modeller kan utföra mängdberäkningar, kollisionskontroller, filtrera och sammanställa modellinformation samt hur du säkerställer att korrekt information används på arbetsplatsen.

Digital dokumenthantering, 20 p

Kursen ger kunskaper och färdigheter i att hantera vanligen förekommande BIM-program för digital dokumenthantering på en byggarbetsplats. Kursen behandlar vikten av digital byggsamordning, namnstandarder och strukturer i ett projekt och ska ge inblick i ett antal program som används i branschen för beslutsdokumentation, samgranskning, tidplanering och byggledning. Vidare behandlas begrepp såsom digitala projektplatser, molntjänster, spårbarhet och statushantering som innebär att rätt information vid rätt tidpunkt finns tillgänglig digitalt för alla som arbetar i projektet utifrån deras roller och behörighet.

Datum

Den här utbildningen ges vid följande tillfällen:

Kursstart hösten 2021

Startar: 4 oktober 2021
Sista ansökningsdag: 26 september 2021
Anmälningskod: YKBAL21

Kursstart våren 2022

Startar: 21 februari 2022
Sista ansökningsdag: 13 februari 2022
Anmälningskod: YKBEAV22

Kursstart hösten 2022

Startar: 3 oktober 2022
Sista ansökningsdag: 25 september 2022
Anmälningskod: YKBEAH22

Undervisning och studieupplägg

Utbildningen är flexibel och tillåter dig att styra över din egen tid och lärandeprocess. Den går på halvfart (50 procent) under cirka 20 veckor.

Undervisningen sker på distans och består av föreläsningar, övningar med handledning, grupparbete samt inlämningsuppgifter. Utbildningen är utformad så att du ska kunna omsätta dina nya kunskaper i praktik i direkt anslutning till föreläsningarna genom övningar som knyter an till den dagliga verksamheten ute på byggarbetsplatserna.

Behörighet och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till yrkesaktiva arbetsledare som behöver fördjupa, bredda eller komplettera sina kunskaper inom digitalisering.

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
  • Minst 6 månaders erfarenhet som arbetsledare inom bygg eller anläggning.
  • Ha en befintlig anställning som arbetsledare inom ett bygg- eller anläggningsföretag.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka utbildningar du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg.

Utbildningsinformation

Start:
Oktober 2021
Februari 2022
Oktober 2022
Längd:
20 veckor
Studieform:
Distans
Studietakt:
Deltid
YH-poäng:
50
Platser:
20
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

Kontakt

Erica Steen

Utbildningsledare

Telefonnummer
erica.steen@educ.goteborg.se
E-post
070–413 43 26

Reception

031–367 31 00