Art Director & Copywriter

2 år Platsbunden Heltid Start januari 2023
Tre studerande arbetar tillsammans med dator och postit-lappar på ett bord.

För dig som vill skapa kommunikation som når ut och berör – från idé till färdigt koncept. Art Director & Copywriter är en tvåårig kreatörsutbildning med två inriktningar: Art Director och Copywriter. Du väljer själv inriktning när du ansöker, men studerande från båda rollerna jobbar tätt ihop under utbildningen – precis som i arbetslivet.

Vad gör en Art Director och vad gör en Copywriter?

Art Directorn och Copywritern jobbar ofta i team och står tillsammans för den kreativa idén bakom kommunikationen, exempelvis en reklamkampanj. Som Art Director är du ansvarig för det visuella uttrycket, och som Copywriter för textinnehållet.

En viktig del av jobbet är att göra research om kunden, produkten och målgruppen. Researcharbetet använder ni för att definiera problemet, fundera ut lösningar, presentera idéer – och slutligen förverkliga dem.

Efter avslutad utbildning kan du jobba på reklam- eller kommunikationsbyrå eller på större organisationers egna mediaavdelningar. Många väljer också att frilansa.

Om utbildningen

Utbildningens kursplan omfattar hela kommunikationsprocessen från research, omvärldsspaning, analys, branding, positionering och kommunikativ strategi till insikts- och idéarbete, kreation, presentation och praktiskt genomförande och planering av kampanjer i olika media. Utbildningen är på heltid och genomförs i ett högt tempo med schemalagd undervisning under samtliga av veckans vardagar. Undervisningen består av föreläsningar från branschrepresentanter, gruppdiskussioner och arbete med skarpa projekt. Efter examen kommer du att ha en bred kunskapsbas och praktisk erfarenhet av hur samarbetet mellan kreatör och kund fungerar.

Vi finns på Instagram

Besök Art Director & Copywriter på Instagram.

LIA (praktik)

LIA (Lärande i arbete) är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik och är av många en av de mest uppskattade delarna av utbildningen. Under LIA:n får du träna på din framtida yrkesroll, testa dina nya kunskaper och knyta värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter utbildningen.

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Digitala medier, 30 p
 • Examensarbete, 25 p
 • Företagande och juridik, 10 p
 • Kommunikativt skrivande (grundkurs), 10 p
 • Kreativ brief, 10 p
 • Kreativitet, idé och koncept, 75 p
 • Lärande i arbete LIA, 130 p
 • Portfolio, 30 p
 • Varumärke och strategisk marknadsföring, 20 p
 • Visuell kommunikation (grundkurs), 10 p

Valbara kurser:

 • Kommunikativt skrivande (fördjupning), 50 p
 • Visuell kommunikation (fördjupning), 50 p

Studieupplägg och examen

Detta är en tvåårig heltidsutbildning på plats och den leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen varierar mycket och består bland annat av projektarbeten, föreläsningar och studiebesök. Vi samarbetar tätt ihop med näringslivet och de flesta föreläsare och handledare är personer som arbetar inom området.

Samarbete med arbetslivet

Vi har ett tätt samarbete med företag och organisationer från arbetslivet, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, tar emot studerande på LIA och håller i kurser. Utbildningen genomförs i samarbete med följande aktörer:

Bond Communication – Change the Agency – Dear Friends – Gullers Grupp – Forsman & Bodenfors – Stendahls Reklambyrå – Valentin Experience – ICA Reklam – Right Thing United – BBDO Nordics

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Svenska 2
 • Grafisk kommunikation 1, 100 p (om du söker Art Director)
 • Textkommunikation, 100 p (om du söker Copywriter)

Har du pågående studier?

Har du pågående behörighetsgivande studier som blir klara efter sista ansökningsdatum? Då måste du bifoga ett studieintyg i din ansökan som visar att du har pågående studier. Sedan kan du komplettera med dina betyg senast den 9 december.

Saknar du förkunskaper?

Har du kunskaper som motsvarar förkunskapskraven, men saknar intyg eller betyg? Då kan du ihop med din ansökan bifoga ett exempel som styrker dina kunskaper enligt följande:

För dig som söker Art Director: Visa ett exempel på något du formgivit. Din design ska vara producerad i InDesign, Illustrator och/eller Photoshop och i storlek cirka A4. Vi önskar se exempel på din formkänsla och dina programkunskaper.

För dig som söker Copywriter: Skriv en egen text (max 1000 tecken exklusive blanksteg). Det kan vara ett brev, en berättelse eller något annat som visar din språkkänsla.

Arbetsprov

För den här utbildningen ska du göra ett arbetsprov som du skickar med din ansökan. Arbetsprovet finns tillgängligt för nedladdning på den här sidan under ordinarie ansökningsperiod 1 september–15 oktober.

Hur ansöker jag?

 1. Ladda ner och genomför arbetsprovet.
 2. Skicka in din ansökan via ansökningsportalen. Till din ansökan bifogar du betyg/intyg som styrker din behörighet. Om du saknar betyg/intyg så bifogar du i stället din korta text eller din egen design. Arbetsprovet laddar du upp under fliken ”Annat”.
 3. Vi behandlar din ansökan.
 4. Du får antagningsbesked.

Bifoga följande dokument digitalt

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade.
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven.
 • Arbetsprov. Ska vara i pdf-format i ett och samma dokument. Maxstorlek är 40MB – viktigt att du inte överskrider det.

Vem blir antagen?

Efter avslutad ansökningsperiod kommer du att få besked om du har gått vidare i antagningsprocessen. Vid behov gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna. Urvalet gör vi baserat på ett muntligt prov, där vi bland annat diskuterar ditt arbetsprov. Provet bedöms av sakkunnig branschföreträdare och representant från Yrgo.

Antagningsbesked

I december får du ditt antagningsbesked. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan. Läs mer om viktiga datum.

Utbildningsinformation

Start:
Januari 2023
Januari 2024
Januari 2025
Ansök:
1 september - 15 oktober
Anmälningskod:
YHADCW22
Längd:
2 år
Studieform:
Platsbunden
Studietakt:
Heltid
YH-poäng:
400
Platser:
34
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

Kontakt

Christina Sandell

Programansvarig

Telefonnummer
christina.sandell@educ.goteborg.se
E-post
0705–08 33 90

Anna-Clara Wallén

Utbildningsledare

Telefonnummer
anna-clara.wallen@educ.goteborg.se
E-post
031-367 31 24

Reception

031–367 31 00