Utbildningar

Våra yrkeshögskoleutbildningar är 1-2 år långa och finns inom flera olika områden. De drivs i nära samarbete med företag och offentliga organisationer för att du ska få den kompetens som arbetslivet faktiskt efterfrågar. I utbildningarna kombineras teoretiska studier med praktiska moment och en stor del består av LIA (Lärande i arbete), som är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. Alla våra utbildningar är kostnadsfria och CSN-berättigande.