Utbildningar som efterfrågas av näringslivet

Utbildningar som efterfrågas av näringslivet

Yrkeshögskolan erbjuder arbetsmarknadsanpassade utbildningar, där arbetsgivarna är aktiva i både planering och genomförande. På Yrgo har vi cirka 50 utbildningar med tydliga yrkesroller inom flera olika områden. Vi är en del av Göteborgs Stad och erbjuder både trygghet och hög kvalitet.

Alla våra utbildningar är inom områden där den privata och offentliga sektorn har sagt sig behöva fler kompetenta och engagerade medarbetare:

Vad är YH?

YH står för yrkeshögskola och är en eftergymnasial utbildningsform. Att läsa en YH-utbildning har många fördelar och skiljer sig en hel del från att läsa på universitet eller högskola.

Vi utvecklar och driver våra utbildningar i tätt samarbete med näringslivet och de allra flesta som studerar hos oss får jobb direkt efter sin examen.

Alla utbildningar är 1-2 år och innehåller en stor del praktiska moment. Upp till en tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd.

YH-utbildningar är kostnadsfria och berättigar till stöd från CSN.

Läs mer om YH.

Öppet hus 18 mars

Onsdagen den 18 mars bjuder våra utbildningar inom programmering, design, teknik, bygg, hotell och media in till öppet hus på Lindholmen. Alla som är nyfikna på våra utbildningar är välkomna och prata med våra studerande och lärare.

Mer om öppet hus.