Turismbranschen växer

Turismbranschen växer

Besöksnäringen är Sveriges snabbast växande basnäring och sysselsätter drygt 200 000 personer och över 8000 nya jobb skapas årligen. För att utveckla en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring krävs kompetens inom en rad olika områden.

Sysselsättningstillväxten inom besöksnäringen har varit tre gånger så stor som den övriga arbetsmarknaden och har totalt sett ökat med 64 procent mellan år 2000-2017. Visita beräknar att närmare 50 000 nya jobb skapas inom besöksnäringen fram till år 2023. Detta ställer krav på flera utbildningsformer med fokus på att tillgodose branschen med kompetent personal för fortsatt utveckling inom besöksnäringen med inriktning hållbarhet och säkerhet.

Prioriterat område

De stora satsningarna som görs inom besöksnäringen både nationellt och regionalt bidrar till ett ökat behov av utbildad personal som kan leva upp till våra besökares förväntningar. Dock är det svårt för företagen att hitta den kompetens som krävs och därför är utbildningar inom hotell och turism ett prioriterat område när det gäller YH-utbildningar.

Jobb direkt efter examen

Yrgos studerande kommer fortsatt vara eftertraktade inom branschen rustade med relevant kompetens, yrkeserfarenhet och med en holistisk syn på sin yrkesroll. Det nära samarbetet med arbetslivet bidrar till att de studerande redan innan examen ofta erbjuds ett arbete inom branschen.

Våra utbildningar

TRAC Diplomerad resekonsult
Hospitality Management
Receptions-, Konferens- & Housekeepingansvarig