Studerande blir tillgänglighetscertifierade

Mirre Sennehed och Eddie Wheeler på Creative Point håller upp varsitt tillgänglighetscertifikat.

För första gången någonsin kan studerande på Yrgo kalla sig tillgänglighetscertifierade. Under våren har kulturprojektet Creative Point hållit i tillgänglighetskurser för studerande som snart ska ut och arbeta inom event- och upplevelseindustrin. Förhoppningen är att det ska leda till ett bättre hållbarhets- och tillgänglighetstänk och fler välkomnande och inkluderande arrangemang.

Creative Points kurser i tillgänglighet är numera en egen del av Yrgos utbildningar Event Marketing & Management och Hospitality Management. Creative Point är ett treårigt kulturprojekt finansierat av Allmänna arvsfonden och en del av deras uppdrag är att utbilda upplevelseindustrin i att arrangera tillgängligt. Kurserna hålls av kreatörerna i projektet tillsammans med projektledarna. Det är över 40 kreatörer och arrangörer i projektet som själva arrangerar, planerar och formar projektet.

Mirre Sennehed och Eddie Wheeler är två av tre projektledare på Creative Point. De har själva gått på Yrgo och är nu alltså tillbaka för att utbilda sina blivande branschkollegor.

– Vi utbildar många olika företag och aktörer, men det är en game changer att få vara med och utbilda personer som ännu inte gått ut i arbetslivet. Här har vi verkligen en chans att påverka hur framtidens arrangemang kommer att se ut och hur arrangörerna tänker kring tillgänglighet, säger Eddie Wheeler.

En annan del av Creative Points uppdrag är att öka representationen inom branschen genom att stötta och utbilda personer med olika funktionsvariation till att själva bli arrangörer. Ett viktigt steg för att få ett mer representativt kulturliv är att få fler arrangörer med funktionsvariationer att ta plats bakom scenen.

– Det låter kanske som en självklarhet men det är det inte. De flesta hade tyckt det var konstigt om till exempel Pridefestivalen arrangerades endast av heterosexuella personer, men ändå drivs tillgänglighetsfrågor nästan uteslutande av personer utan funktionsvariation, säger Mirre Sennehed.