Game Creator Artist

2 år Göteborg Heltid Start augusti 2024

Som spelgrafiker är det din uppgift att bygga och befolka spelvärldar med figurer, miljöer och föremål. Under utbildningen får du lära dig att skapa karaktärer, miljöer och objekt i både 2D och 3D och att arbeta med färg, form och ljus. Du får genomföra flera olika spelprojekt och hela sex månader består av LIA, som du gör ute på företag i branschen.

Framgångar och spel

Våra studerande producerar högkvalitativa spel redan under sin studietid, både 2021 och 2023 vann Yrgo ”Game of the Year” på Swedish Game Awards och ”Årets pitch” 2021 och 2022 på Sweden Game Conference. På yrgo-game-creator-itch.io kan du ladda ner och testa våra spel och vill du få en snabb överblick så hittar du Game Creator på Instagram.

Din framtida karriär

Som Game Artist skapar du den visuella upplevelsen av spel både i 2D och 3D. Du producerar karaktärer, miljöer, objekt, färger, mönster, ljus och effekter – i princip allt som har med spels visuella uttryck att göra. Du arbetar ofta tätt tillsammans med fler grafiker och andra yrkesroller, såsom programmerare och designer, och du deltar i hela utvecklingsprocessen, från idé till färdig produkt.

Game Artist är ett samlingsnamn för flera olika yrkesroller och efter avslutad utbildning kan du arbeta som exempelvis Character Artist, Texture Artist, Animator, Concept Artist, 3D Generalist eller Environment Artist. Din framtida arbetsplats kan vara på spelföretag, IT-företag eller på byrå. Många väljer också att starta eget eller frilansa.

Om utbildningen

Under utbildningen lär du dig bland annat att

 • skapa 2D- och 3D-grafik (objekt, miljöer och karaktärer) utifrån olika stilar och genrer
 • skapa spel i projekt tillsammans med programmeringsstuderande
 • arbeta med färg, form, ljus och bildkomposition
 • producera tekniskt optimerad grafik med hjälp av branschledande verktyg
 • skapa grafiska koncept/Concept Art vid förproduktion av ett spel
 • arbeta med spelmotorer som Unity och Unreal
 • skapa anpassad grafik för VR-applikationer
 • arbeta framgångsrikt i projektform tillsammans med andra kompetenser.

Houdini-certifierad

Game Creator Artist är en av endast två skolor i Sverige som är certifierad för att lära ut Houdini. Houdini är en nod-baserad 3D-modellerings- och animationsprogramvara utvecklad av SideFX. För att bli utnämnd till en ”Houdini Certified School” måste kvaliteten på både undervisningen och de studerandes projekt vara mycket hög. Bedömningen görs av experter i spelbranschen runt om i hela världen. Certifieringen innebär även att de studerande får en Houdini-licens på ett år när de tagit examen från Yrgo.

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • 2D Game Art, 30p
 • 3D Game Art, 80p
 • Concept Art, 15p
 • Examensarbete, 40p
 • Game Design, 20p
 • Game Engine Tools, 45p
 • Game Production, 35p
 • LIA, 135p
 • Virtual Reality, 30p

LIA (praktik)

LIA (Lärande i arbete) är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik och är en av de mest uppskattade delarna av utbildningen. Det är en unik möjlighet att träna på din framtida yrkesroll och få erfarenhet redan under studietiden. LIA innebär också att du kan knyta värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter utbildningen.

Studieupplägg och examen

Utbildningen genomförs på plats, omfattar 2 års studier på heltid och leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen varierar mycket och består bland annat av individuella arbeten, projektarbeten och föreläsningar. På Yrgo samarbetar vi tätt ihop med näringslivet och många av de föreläsare och handledare du stöter på under utbildningen kommer från branschen.

Samarbete med arbetslivet

Vi har ett tätt samarbete med flera företag och organisationer inom branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, tar emot studerande på LIA och håller i kurser. Utbildningen genomförs i samarbete med följande aktörer:

AFRY – Dataspelbranshen – Fully Studios – Hiber – MindArk – Rise Interactive – Stunlock Studios AB – The Game Incubator – Thunderful

Hur ansöker jag?

 1. Ladda ner arbetsprovet.
 2. Samla ihop de dokument du ska skicka med din ansökan.
 3. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Bifoga i din ansökan

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade.
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven.
 • Arbetsprov.

Läs mer om alla steg i ansöknings- och antagningsprocessen.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Engelska 6
 • Svenska 2

Har du pågående studier?

Har du pågående behörighetsgivande studier? Då kan du komplettera med dina betyg efter ansökningsperioden. Sista datum för komplettering av betyg är 13 juni. För att vi ska kunna veta att du läser behörighetsgivande studier måste du bifoga ett studieintyg i din ansökan.

Arbetsprov

För den här utbildningen ska du göra ett arbetsprov som finns tillgängligt för nedladdning under ansökningsperioden. Utförliga instruktioner hittar du i arbetsprovet.

Antagning och urval

Är det fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Hur görs urvalet?

Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på inlämnade arbetsprov och ett muntligt prov. Det muntliga provet bedöms utifrån kommunikations- och problemlösningsförmåga. Efter avslutad ansökningsperiod kommer du som uppfyller förkunskapskraven att få en inbjudan till det muntliga provet.

Antagningsbesked

Om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod får du ditt antagningsbesked i juni. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan. Läs mer om viktiga datum.

Start:
Augusti 2024
Augusti 2025
Ansök:
1 februari - 15 april
Längd:
2 år
Plats:
Göteborg
Studietakt:
Heltid
YH-poäng:
430
Antal platser:
25
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Max Friberg

Lärare

E-post: max.friberg@educ.goteborg.se

Telefonnummer 072–255 87 18

Reception

031–367 31 00

Följ oss:

Yrgo, högre yrkesutbildning

Välj en
utbildning som
leder till jobb