Nya kurser i höst

Till hösten 2023 startar nya kurser för dig som vill fylla på med mer kunskap och kompetens inom ditt yrkesområde. Utbildningarna har ett flexibelt upplägg och går att läsa på deltid och distans. Precis som våra övriga YH-utbildningar är de både kostnadsfria och CSN-berättigande.

Den 25 maj lämnade Myndigheten för yrkeshögskolan besked om vilka kurser som beviljas. Av alla ansökningar som skickats in i landet beviljades 27 procent. På Yrgo beviljades 2 av 8 inskickade ansökningar. De två beviljade kurserna går att söka från den 1 juni.

Mer information i juli

Myndigheten förbereder även för att kunna bevilja ytterligare kurser. Detta med anledning av förslaget i vårpropositionen om att tilldela myndigheten ytterligare 70 miljoner kronor för platser 2023. Besked kommer att fattas av myndigheten i juli. Mer information om kurserna kommer att finnas på varje enskild utbildningssida som finns länkade här nedan.

Vårt kursutbud

Här hittar du information om alla våra kurser.

Följande kurser har vi sökt i år