Tjänstedesign

12 veckor Deltid, 50% Start oktober 2023

En kurs på 12 veckor för dig som vill fördjupa dig inom området tjänstedesign. Kursen är en påbyggnadskurs och riktar sig till dig som har yrkeserfarenhet av UX- eller interaktionsdesign eller har en högre utbildning inom området. Kursen är kostnadsfri och har ett flexibelt upplägg så att du kan kombinera studierna med ditt arbete.

Kursinnehåll och kursmål

Tjänstedesign är ett kurspaket innehållandes följande kurser:

Tjänstedesign: Process och metod, 20p

I den här delen får du stärka din förmåga att arbeta på ett användarcentrerat sätt i enlighet med de vedertagna processer och metoder som finns inom tjänstedesignområdet. Kursen ger en djupare förståelse för användarupplevelsen hos en tjänst, erbjudande, organisation, samhällsfunktion eller större ekosystem. Vi studerar även tjänsteekologier i komplexa system samt affärsmodeller och hur dessa hänger samman vid tjänsteutveckling. Målet är att du ska få en fördjupad förståelse för kopplingarna mellan användares behov, kontexten tjänsten ska verka i, eventuella verksamhetskrav och teknik.

Tjänstedesign: Holistiskt värdeskapande, 20p

I kursen får du träna på din förmåga att sätta in ditt arbete i en strategisk kontext och att titta på en tjänst utifrån ett holistiskt perspektiv för att kunna låsa upp nya värdeskapande möjligheter. Detta görs bland annat genom att analysera processer, policys och regelverk i samband med skapandet. Målet med kursen är att du ska lära dig identifiera, analysera och skapa hypoteser som sedan ska kunna testas med målet att skapa värde för användare i olika situationer.

Undervisning och studieupplägg

Kursen går på deltid och distans. Det finns en stor flexibilitet för att du i mycket hög utsträckning ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. Några tillfällen kommer att vara tidsbundna, men i övrigt kommer genomgångar och föreläsningar att spelas in så att du kan ta del av undervisningen när det passar dig. Undervisningen sker genom olika digitala verktyg så som Google Meet, Zoom och Yrgos digitala lärplattform.

Undervisningen består av en mix av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under utbildningen i syfte att ge stöd, fördjupning och större reflektion.

Förkunskapskrav

Då detta är en påbyggnadskurs krävs det att du har tidigare kunskaper inom UX-området. För att kunna bli antagen ska du uppfylla följande:

  • Minst två års yrkeserfarenhet som UX-designer, interaktionsdesigner eller motsvarande.

Alternativt:

  • Genomförd högre utbildning inom UX-relaterade områden.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka utbildningar du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg.

Start:
Oktober 2023
Ansök:
5 juni - 2 oktober
Längd:
12 veckor
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
40
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Anna-Clara Wallén

Utbildningsledare

E-post: anna-clara.wallen@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031-367 31 24

Reception

031–367 31 00

Välj en
utbildning som
leder till jobb