Teamleader produktionsstyrning

16 veckor Deltid Preliminär start september 2023

Är du en ansvarstagande och initiativrik person som kan ta befäl och leda en personalgrupp mot uppsatta mål? Här har du chansen att bygga på din kompetens med ledarskap, arbetsmiljö, konflikthantering, ekonomi och produktion. En kurs på 16 veckor för dig som är yrkesverksam inom industrin. Kursen är kostnadsfri och har ett flexibelt upplägg så att du kan kombinera studierna med ditt arbete.

Lämna intresseanmälan

Denna kurs har preliminär start i september. Vi väntar på besked från Myndigheten för yrkeshögskolan om beviljande av fler kurser, läs mer om detta här. Besked kommer att lämnas i juli och därefter öppnar vi ansökan till kursen. Om du vill få en uppdatering via e-post när ansökan har öppnat kan du lämna en intresseanmälan här.

Vad gör en teamleader?

Teamleader är rollen för dig som gillar att vara bland andra där det händer. Du har en nyckelroll på arbetsplatsen som personen som leder och fördelar arbetet, bland annat genom din kompetens inom arbetsmiljö, planering och riskbedömning.

Kursinnehåll

Kursen är inriktad på det operativa arbetet inom industrin och fokuserar på teamleaderns roll vad gäller samordning, organisation, styrning, kontroll och uppföljning av material- och resursflöden. Under kursen får du kunskaper om och praktiska färdigheter i arbetsmiljö, arbetsrätt, arbetsledning och gruppdynamik för att självständigt kunna leda och fördela det operativa arbetet på arbetsplatsen. Kursen ger även praktiskt tillämpbara färdigheter i planering, materialstyrning, riskbedömning och lönsamhetsberäkning. Vidare får du kunskaper om de lagar, regler och avtal som reglerar arbetsmiljön.

Kursen riktar sig till medarbetare som vill utveckla sitt ledarskap och fokuserar på att ge ökad kunskap om flexibla arbetssätt för effektiv produktionsplanering och operativ styrning. Målet med kursen är att ge dig färdigheter i beslutsfattande arbetsledning som gör det möjligt att arbeta som teamleader, arbetsledare, skiftledare, produktionssamordnare eller gruppledare inom industrin.

Utbildningen omfattar 60 YH-poäng och består av följande kurser:

  • Arbetsmiljö och arbetsrätt, 20p
  • Grupp och ledarskap, 20p
  • Hållbar produktionsekonomi, 10p
  • Hållbar produktionslogistik, 10p

Undervisning och studieupplägg

Kursen går på deltid och distans. Det finns en stor flexibilitet för att du i mycket hög utsträckning ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. Några tillfällen kommer att vara tidsbundna, men i övrigt kommer genomgångar och föreläsningar att spelas in så att du kan ta del av undervisningen när det passar dig. Undervisningen sker genom olika digitala verktyg så som Google Meet, Zoom och Yrgos digitala lärplattform.

Undervisningen består av en mix av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under utbildningen i syfte att ge stöd, fördjupning och större reflektion.

Förkunskapskrav

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma personer som behöver fördjupa, bredda eller komplettera sina kunskaper inom arbetsledning. För att kunna bli antagen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
  • Minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid från en operativ roll inom fordonsindustrin, tillverkningsindustrin, processindustrin eller motsvarande.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka kurser du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg.

Start:
September 2023 (preliminärt)
Längd:
16 veckor
Studietakt:
Deltid
YH-poäng:
60
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Jörgen Tholin

Utbildningsledare

E-post: jorgen.tholin@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031–367 31 98

Reception

031–367 31 00

Välj en
utbildning som
leder till jobb