Språkutveckling och flerspråkighet i förskolan

16 veckor Deltid Start februari 2024

En kurs på 16 veckor för dig som vill få fördjupade kunskaper om barns språkutveckling, flerspråkighet och språkinlärning i förskolan. Kursen är helt kostnadsfri och har ett flexibelt, digitalt distansupplägg för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete.

Kursinnehåll

Kursen ger dig kompetens för att kunna ge både teoretiska och praktiska språkutvecklande perspektiv på aktiviteter i förskolan. Efter avslutade studier kommer du kunna tillämpa ett språkutvecklande och interkulturellt förhållningssätt för att kunna språkligt stödja barn i förskoleålder.

Kursen omfattar 40 YH-poäng och innehåller bland annat

  • teoretiska kunskaper om språklig utveckling och språkande i de yngre barnens åldrar
  • motoriken, leken, berättandet, böckerna och boksamtalets inverkan på språkutvecklingen
  • språklig utveckling och lärande för flerspråkiga barn i interkulturellt perspektiv
  • metoder för språkutveckling
  • fonologi, ordinlärning, bokstavskunskap och grafem
  • läs-, skriv- och samtalslockande miljö.

Undervisning och studieupplägg

Kursen går på deltid och du följer utbildningen digitalt, på distans. Onsdagar klockan 16-19 är fasta föreläsningstider. Undervisningen består av föreläsningar, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Materialet och föreläsningarna kommer även att spelas in och finnas tillgängliga digitalt.

Förkunskapskrav

För att kunna bli antagen till kursen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
  • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.
  • Ett års sammantagen erfarenhet från arbete i rollen som barnskötare eller specialistbarnskötare inom förskolan eller motsvarande.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka kurser du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg.

Start:
Februari 2024
Ansök:
16 november - 19 januari
Längd:
16 veckor
Studietakt:
Deltid
YH-poäng:
40
Antal platser:
25
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Amir Bakhshi

Utbildningsledare

E-post: amir.bakhshi@educ.goteborg.se

Telefonnummer 073-539 84 94

Reception

031–367 31 00

Välj en
utbildning som
leder till jobb