Intensivvård

24 veckor Deltid, 50% Start november 2023
Undersköterska i operationssal tittar in i kameran och skrattar.

En kurs på 24 veckor som riktar sig till dig som arbetar inom vård, omsorg eller motsvarande och vill få grundläggande kunskaper inom intensivvård. Kursen är kostnadsfri, går på distans och har ett flexibelt upplägg så att du kan kombinera studierna med ditt arbete.

Kursinnehåll

Kursen är till för dig som vill få kompetens och grundläggande kunskap inom intensivvård utifrån undersköterskans yrkesroll. I kursen får du fördjupa dig i omvårdnad och övervakning av svårt sjuka patienter. Kursen ger dig kunskap i att kontrollera, bedöma och värdera vitala parametrar och symptom med hjälp av medicinteknisk apparatur utifrån olika bedömningsinstrument. I kursen får du också lära dig om riskförebyggande och personcentrerat arbete samt kommunikation, kommunikationsmodeller och teamarbete.

Undervisning och studieupplägg

Kursen startar vecka 45, är digital och bedrivs på deltid. Den har ett flexibelt upplägg för att du i hög utsträckning ska kunna kombinera studierna med ditt arbete och ta del av undervisningen när det passar dig.

Undervisningen består av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under kursen i syfte att ge stöd, fördjupning och reflektion. Mer information kommer till dig som blir antagen.

Förkunskapskrav

För att kunna bli antagen till kursen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande.
  • Minst 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid som undersköterska.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt i vårt ansökningssystem. Till din ansökan ska du bifoga följande:

  • Digitala kopior på originalbetyg.
  • Tjänstgöringsintyg med uppgifter om arbetsplats, befattning, omfattning och period. Det ska vara datumstämplat och signerat av arbetsgivare. Datum som arbetsgivare skriver under ska styrka arbetad period. Vi godtar inte anställningsavtal.
Start:
November 2023
Ansök:
1 juni - 30 oktober
Längd:
24 veckor
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
60
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Anesa Ivankovic

Utbildningsledare

E-post: anesa.ivankovic@educ.goteborg.se

Telefonnummer 076-578 89 01

Sara Bech-Hanssen

Administratör

E-post: sara.bech-hanssen@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031–367 32 34

Reception

031–367 31 00

Välj en
utbildning som
leder till jobb