Informationssäkerhetskultur

17 veckor Deltid Preliminär start september 2023

En kurs på 17 veckor för dig som vill öka din säkerhetsmedvetenhet och lära dig skapa en god informationssäkerhetskultur på din arbetsplats, allt för att minimera risken för dataintrång, förlust av data eller andra säkerhetsproblem. Kursen är kostnadsfri och har ett flexibelt upplägg så att du kan kombinera studierna med ditt arbete.

Lämna intresseanmälan

Denna kurs har preliminär start i september. Vi väntar på besked från Myndigheten för yrkeshögskolan om beviljande av fler kurser, läs mer om detta här. Besked kommer att lämnas i juli och därefter öppnar vi ansökan till kursen. Om du vill få en uppdatering via e-post när ansökan har öppnat kan du lämna en intresseanmälan här.

Informationstillgångar är centrala för dagens organisationer inom både den privata och offentliga sektorn, vilket ställer högre krav på säkerhet. I den här kursen får du lära dig att skapa en säkrare miljö för och bättre rutiner kring verksamhetens information, där tekniska säkerhetslösningar inte är tillräckliga. Kursen riktar sig främst till yrkesverksamma personer som önskar fördjupa sina kunskaper inom området informationssäkerhet och därmed öka medvetenheten för möjliga säkerhetsbrister i system, samt hur man skyddar personuppgifter och annan känslig data.

Kursinnehåll

Kursen är inriktad på det dagliga arbetet med hantering av information och fokuserar på att identifiera risker och implementera säkerhetsåtgärder vad gäller användningen av digitala verktyg. Kursen ger dig praktiska färdigheter i hur man säkerställer allmän tillgång till information, skapar och upprätthåller en säkerhetskultur samt kartlägger både analoga och digitala informationstillgångar. Under kursen lär du dig också hantering av incidenter, rapportering och riskbedömning. Vidare får du kunskap om olika lagar, regler och standarder att förhålla sig till på arbetsplatsen.

Utbildningen omfattar 55 YH-poäng och består av följande kurser:

  • Metodstöd för systematiskt verksamhetsarbete, 15p
  • Organisationskultur och säkerhetsarbete, 20p
  • Riskbedömning och skyddsklassificering, 10p
  • Värdet av information och data, 10p

Undervisning och studieupplägg

Kursen går på deltid och distans. Det finns en stor flexibilitet för att du i mycket hög utsträckning ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. Några tillfällen kommer att vara tidsbundna, men i övrigt kommer genomgångar och föreläsningar att spelas in så att du kan ta del av undervisningen när det passar dig. Undervisningen sker genom olika digitala verktyg så som Google Meet, Zoom och Yrgos digitala lärplattform.

Undervisningen består av en mix av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under utbildningen i syfte att ge stöd, fördjupning och större reflektion.

Förkunskapskrav     

För att kunna bli antagen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
  • Godkänt betyg i Engelska 6 och Svenska 3 alternativt Svenska som andraspråk 3.
  • Minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid från en roll där du dagligen kommer i kontakt med personuppgifter och annan känslig data som behöver skyddas.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka kurser du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg.

Start:
September 2023 (preliminärt)
Längd:
17 veckor
Studietakt:
Deltid
YH-poäng:
55
Antal platser:
30
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Karin Omsén

Rektor

E-post: karin.omsen@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031–367 31 07

Susan Johansson

Rektor

E-post: susan.johansson@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031–367 31 09

Reception

031–367 31 00

Välj en
utbildning som
leder till jobb