Hållbart samhälle, utevistelse och natur som lärmiljö

16 veckor Deltid, 50% Start september 2023

En kurs på 16 veckor för dig som vill få fördjupade kunskaper om lärande för hållbar utveckling i förskolan. Kursen är helt kostnadsfri och har ett flexibelt distansupplägg för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete.

Kursinnehåll

Kursen ger kunskap om utomhuspedagogik och utevistelsens betydelse för lärande om hållbar utveckling. I kursen ingår även barns lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik i utomhusmiljön. Efter avslutade studier kommer du att kunna integrera omsorg för miljön, naturresurser, hållbart användande och hälsa i förskolans utbildning med förankring i läroplanen.

Kursen omfattar 40 YH-poäng och innehåller bland annat

  • hållbarhet i Lpfö18
  • förskolans roll för ett hållbart samhälle
  • utomhusdidaktik
  • teorier och aktuell forskning om rörelsens, naturens och utevistelsens betydelse för barns hälsa
  • lärmiljöer utomhus för matematik, naturvetenskap och teknik.

Undervisning och studieupplägg

Det finns en stor flexibilitet i kursens upplägg för att du i hög utsträckning ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. Kursen går på deltid och du kan närvara digitalt. Kurstillfällena är förlagda till sen eftermiddag och kväll. Några tillfällen kommer att vara platsbundna. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under utbildningen i syfte att ge stöd, fördjupning och större reflektion.

Undervisningen består av en mix av digitala föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Material från kurstillfällena kommer att finnas tillgänglig via den digitala lärplattformen.

Förkunskapskrav

För att kunna bli antagen till kursen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
  • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.
  • Ett års sammantagen erfarenhet från arbete i rollen som barnskötare eller specialistbarnskötare inom förskolan eller motsvarande.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka kurser du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg.

Start:
September 2023
Ansök:
5 juli - 25 augusti
Längd:
16 veckor
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
40
Antal platser:
25
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Anneli Gustavsson

Rektor

E-post: anneli.gustavsson@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031-367 31 32

Reception

031–367 31 00

Välj en
utbildning som
leder till jobb