Hållbarhetsredovisning och digital informations- och transaktionssäkerhet

12 veckor Deltid, 50% Start oktober 2023

En kurs på 12 veckor för dig som vill kunna identifiera och förebygga risker i det digitala arbetet och arbeta med hållbarhetsfrågor i din yrkesroll. Kursen är helt kostnadsfri och har ett flexibelt distansupplägg för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete.

Kursinnehåll

Utbildningen ger dig kompetens för att upprätta hållbarhetsredovisningar i enlighet med lagkrav, styra och följa upp hållbarhetsarbetet i organisationen samt tolka och kommunicera hållbarhetsinformation. Utbildningen ger dig även fördjupade kunskaper om digital informations- och transaktionssäkerhet med fokus på GDPR och penningtvätt. Du får kompetens i att identifiera risker i den digitala hanteringen av olika arbetsuppgifter, vilka säkerhetsåtgärder som kan vidtas samt olika metoder för att förebygga riskerna.

Utbildningen omfattar 30 YH-poäng och består av följande kurser:

  • Digitaliseringens krav och åtgärder gällande informations- och transaktionssäkerhet, 15p
  • Hållbarhet inom redovisningsområdet, 15p

Undervisning och studieupplägg

Utbildningen går på deltid och distans. Det finns en stor flexibilitet för att du i mycket hög utsträckning ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. Några tillfällen kommer att vara tidsbundna och dessa är förlagda på sena eftermiddagar och kvällar. I övrigt kommer genomgångar och föreläsningar att spelas in så att du kan ta del av undervisningen när det passar dig. Undervisningen sker genom olika digitala verktyg så som Google Meet, Zoom och Yrgos digitala lärplattform.

Undervisningen består av en mix av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under utbildningen i syfte att ge stöd, fördjupning och större reflektion.

Förkunskapskrav

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
  • Ett års erfarenhet inom ekonomi, redovisning eller motsvarande. Motsvarande erfarenhet innefattar arbetsuppgifter som administration, juridik, hållbarhet, lön, projektledning, inköp och upphandling samt erfarenhet av eget företagande.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka kurser du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg.

Start:
Oktober 2023
Ansök:
1 juni - 25 augusti
Längd:
12 veckor
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
30
Antal platser:
28
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Mikaela Virkkunen Eliasson

Utbildningsledare

E-post: mikaela.eliasson@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031–367 31 94

Eva C Johansson

Samordnare

E-post: eva.c.johansson@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031–367 31 90

Reception

031–367 31 00

Välj en
utbildning som
leder till jobb