BIM informationssamordning

8 veckor Deltid, 50% Preliminär start oktober 2023

En kurs på 8 veckor som riktar sig till dig som är yrkesverksam projektör eller motsvarande och behöver kompetensutveckling inom byggnadsinformationsmodellering (BIM). Utbildningen är kostnadsfri och har ett flexibelt upplägg så att du kan kombinera studierna med ditt arbete.

Vad är en kort yrkeshögskoleutbildning (YH)?

Korta YH-utbildningar är anpassade efter arbetsmarknadens behov och riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig inom ett visst kompetensområde eller yrke. Utbildningarna är flexibla och kan oftast studeras på deltid, parallellt med ditt arbete och på distans. Alla korta YH-utbildningar är dessutom kostnadsfria och CSN-berättigande.

Till skillnad från de längre YH-utbildningarna ställer de korta YH-utbildningarna högre krav på förkunskaper. Det innebär ofta att du behöver ha tidigare erfarenhet inom ett visst yrkesområde eller bransch för att kunna bli antagen.

Om utbildningen

BIM informationssamordning är en vidareutbildning för dig som idag arbetar som projektör eller motsvarande och behöver kompetensutveckling inom byggnadsinformationsmodellering (BIM).

Utbildningen behandlar inledningsvis byggnadsinformationsmodellering (BIM) och hur det påverkar utformningen av projekt samt hur det skiljer sig från klassisk projektering. Vidare går vi igenom nomenklaturen samt vikten av att alla ingående parter i ett projekt jobbar enligt samma BIM-manual. Vi kommer även att identifiera olika roller och diskutera hur de interagerar med varandra.

Därefter fokuserar utbildningen på projekteringsprocessen och hur man integrerar BIM, vad man behöver ta hänsyn till, olika gränssnitt samt vilka förutsättningar som måste uppfyllas för ett lyckat resultat. Vi kommer också beröra modellsamordning, kollisionskontroller, mängdning, tjänster och utbyte av data. Slutligen går vi igenom dataleveranser i projektens olika skeden samt olika system för dessa.

Undervisning och studieupplägg

Utbildningen går på deltid och distans. Det finns en stor flexibilitet för att du i mycket hög utsträckning ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. Några tillfällen kommer att vara tidsbundna, men i övrigt kommer genomgångar och föreläsningar att spelas in så att du kan ta del av undervisningen när det passar dig. Undervisningen sker genom olika digitala verktyg så som Google Meet, Zoom och Yrgos digitala lärplattform.

Undervisningen består av en mix av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under utbildningen i syfte att ge stöd, fördjupning och större reflektion.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
  • Minst 6 månaders yrkeserfarenhet på heltid av projekteringsarbete inom bygg eller anläggning.
  • Befintlig anställning som projektör eller motsvarande på ett bygg- eller anläggningsföretag.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka kurser du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg.

Start:
Oktober 2023 (preliminärt)
Längd:
8 veckor
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
20
Antal platser:
20
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Markus Waser

Utbildningsledare

E-post: markus.waser@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031–367 31 45

Reception

031–367 31 00

Välj en
utbildning som
leder till jobb