BIM för arbetsledare

16 veckor Deltid Preliminär start oktober 2023

En kort YH-utbildning på distans för dig som är yrkesverksam som arbetsledare på ett bygg- eller anläggningsföretag och behöver kompetensutveckling inom digitalisering. Utbildningen är kostnadsfri och du läser den parallellt med ditt arbete. Den består av 6-8 fasta tillfällen och resterande tid har du möjlighet att planera och lägga upp individuellt. Utbildningen startar den 13 oktober.

Utbildningens innehåll

Följande kurser ingår i utbildningen:

Digitala verktyg, 10p

Här hanteras standardprogram för administrativa tillämpningar såsom excel, och dessutom hur du arbetar med filstrukturer i BIM-nätverk och därtill kopplade molntjänster. Denna del av utbildningen kan du lägga upp individuellt och själv planera när den ska genomföras.

Digital modell- och dokumenthantering, 30p

I den här kursen hanteras förekommande program för digital dokument- och modellhantering på en byggarbetsplats. Du kommer få kunskaper inom ett flertal av de program som används inom byggbranschen såsom Autocad, Revit, Solibri, Naviworks, Dalux, MsProject, Vico samt Bluebeam, men även exempel på hur man kan arbeta med digitalisering på en byggarbetsplats samt hur man kan göra en digital APD-plan. Vissa delar av den här kursen kan du planera individuellt och vissa delar har fasta datum.

Lektionsplanering

Tillfälle 1: Introduktion digital verktyg (inspelat material)
Tillfälle 2: Excel (inspelat material)
Tillfälle 3: Excel (inspelat material)
Tillfälle 4: Excel (inspelat material)
Tillfälle 5: Autocad och revit (fast datum)
Tillfälle 6: Autocad och revit (fast datum ev. inspelat material)
Tillfälle 7: Solibri (fast datum)
Tillfälle 8: Naviworks samt mängdning (fast datum)
Tillfälle 9: APD samt mängdning (fast datum)
Tillfälle 10: Dalux (fast datum ev. inspelat material)
Tillfälle 11: MsProject del 1 (inspelat material)
Tillfälle 12: MsProject del 2 (inspelat material)
Tillfälle 13: Vico (fast datum)
Tillfälle 14: Bluebeam (fast datum)

Undervisning och studieupplägg

Utbildningen är flexibel och tillåter dig att styra över din egen tid och lärandeprocess. Den går på halvfart (50 procent) under cirka 16 veckor.

Undervisningen sker delvis på distans genom inspelat material samt föreläsningar på distans, övningar med handledning, samt inlämningsuppgifter. Utbildningen är utformad så att du ska kunna få nya kunskaper som du kan omsätta i den dagliga verksamheten ute på byggarbetsplatserna.

Behörighet och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till yrkesaktiva arbetsledare som behöver fördjupa, bredda eller komplettera sina kunskaper inom digitalisering. För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
  • Minst 6 månaders erfarenhet som arbetsledare inom bygg eller anläggning.
  • Ha en befintlig anställning som arbetsledare inom ett bygg- eller anläggningsföretag.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka kurser du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg.

Start:
Oktober 2023 (preliminärt)
Längd:
16 veckor
Studietakt:
Deltid
YH-poäng:
40
Antal platser:
20
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Svante Boström

Rektor

E-post: svante.bostrom@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031–367 31 10

Reception

031–367 31 00

Välj en
utbildning som
leder till jobb