Avancerad Ledmanipulation A

12 veckor Deltid, 50% Preliminär start september 2024

En kurs på 12 veckor för dig som vill få fördjupad kompetens inom ledmanipulation. Lär dig att snabbt och effektivt ställa rätt diagnos med god undersökningsmetodik och skapa en verksam och skonsam behandlingsplan för att optimera patientens läkande. Kursen är kostnadsfri och har ett flexibelt upplägg så att du kan kombinera studierna med ditt arbete.

Preliminär start hösten 2024

Denna utbildning har en preliminär start hösten 2024. I maj lämnar Myndigheten för yrkeshögskolan besked om vilka kurser som får starta. Du kan hålla dig uppdaterad genom att göra en intresseanmälan till oss.

Gör en intresseanmälan

Vill du få mejlutskick med information om vilka kurser som kommer att starta hos oss på Yrgo? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Klicka här för att lämna din intresseanmälan

Kursinnehåll

Utbildningen ger dig kompetens för att omsätta aktuell och uppdaterad kunskap inom biomekanik i ryggraden och extremiteter, redogöra för grundläggande kunskap i neurologi kring vårt muskuloskeletala system och genomföra avancerad ledmanipulation utifrån ett holistiskt förhållningssätt till manuell medicin.

Utbildningen ger dig även färdigheter i att undersöka patienterna på ett effektivt sätt för att hitta orsaken till patientens problem, applicera och tillämpa en säker och effektiv behandling utefter undersökningsfynd på patienten och behandla förebyggande för en friskare patient. Kursen omfattar även utbildning i ergonomi och terapeutens arbetsställning för att skapa en god arbetsmiljö och kunna ge korrekt behandling utan negativ arbetsbelastning.

Undervisning och studieupplägg

Kursen går på deltid och har ett flexibelt upplägg för att du i mycket hög utsträckning ska kunna kombinera studierna med ditt arbete.

Kursen börjar med 2 dagars obligatorisk utbildning i Göteborg där du får lära dig de praktiska grunderna som krävs för att skapa goda rörelsemönster under hela kursen. Efterföljande undervisning kommer att vara på distans. Några tillfällen kommer att vara tidsbundna, men i övrigt kommer genomgångar och föreläsningar att spelas in så att du kan ta del av undervisningen när det passar dig. Kursen avslutas med en 2 dagars obligatorisk kurs i Göteborg för att säkerställa teknikerna, kvaliteten och det kliniska resonemanget. 

Undervisningen består av en mix av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under utbildningen i syfte att ge stöd, fördjupning och större reflektion.

Förkunskapskrav

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma terapeuter som vill fördjupa, bredda eller komplettera sina kunskaper inom ledmanipulation. För att kunna medverka som student krävs grundläggande kunskap om anatomi, fysiologi, neurologi och biomekanik. För att kunna bli antagen till kursen måste du därför uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
  • Högskoleutbildning inom naprapati, kiropraktik, osteopati, ortopedisk manuell terapi (OMT) fysioterapi eller motsvarande.
  • Minst 6 månaders yrkeserfarenhet på heltid inom aktuellt område.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka kurser du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg eller andra intyg som styrker relevant yrkeserfarenhet.

Start:
September 2024 (preliminärt)
Längd:
12 veckor
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
30
Antal platser:
25
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Alena Cibulcikova

Utbildningsledare

E-post: alena.cibulcikova@educ.goteborg.se

Telefonnummer 076-377 21 08

Reception

031–367 31 00

Välj en
utbildning som
leder till jobb