Avancerad Ledmanipulation A

12 veckor Deltid, 50% Start september 2024

En kurs på 12 veckor för dig som vill få fördjupad kompetens inom ledmanipulation. Lär dig att snabbt och effektivt ställa rätt diagnos med god undersökningsmetodik och skapa en verksam och skonsam behandlingsplan för att optimera patientens läkande. Kursen är kostnadsfri och har ett flexibelt upplägg så att du kan kombinera studierna med ditt arbete.

Kursinnehåll

Utbildningen ger dig kompetens för att omsätta aktuell och uppdaterad kunskap inom biomekanik i ryggraden och extremiteter, redogöra för grundläggande kunskap i neurologi kring vårt muskuloskeletala system och genomföra avancerad ledmanipulation utifrån ett holistiskt förhållningssätt till manuell medicin.

Utbildningen ger dig även färdigheter i att undersöka patienterna på ett effektivt sätt för att hitta orsaken till patientens problem, applicera och tillämpa en säker och effektiv behandling utefter undersökningsfynd på patienten och behandla förebyggande för en friskare patient. Kursen omfattar även utbildning i ergonomi och terapeutens arbetsställning för att skapa en god arbetsmiljö och kunna ge korrekt behandling utan negativ arbetsbelastning.

Undervisning och studieupplägg

Kursen är digital och bedrivs på deltid. Den har ett flexibelt upplägg för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete.

Kursen börjar med 2 dagars obligatorisk utbildning i Göteborg där du får lära dig de praktiska grunderna som krävs för att skapa goda rörelsemönster under hela kursen. Efterföljande undervisning kommer att vara på distans. Några tillfällen kommer att vara tidsbundna, men i övrigt kommer genomgångar och föreläsningar att spelas in så att du kan ta del av undervisningen när det passar dig. Kursen avslutas med en 2 dagars obligatorisk kurs i Göteborg för att säkerställa teknikerna, kvaliteten och det kliniska resonemanget. 

Undervisningen består av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under kursen i syfte att ge stöd, fördjupning och reflektion. Kursen är kostnadsfri.

Förkunskapskrav

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma terapeuter som vill fördjupa, bredda eller komplettera sina kunskaper inom ledmanipulation. För att kunna medverka som student krävs grundläggande kunskap om anatomi, fysiologi, neurologi och biomekanik. För att kunna bli antagen till kursen måste du därför uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
  • Högskoleutbildning inom naprapati, kiropraktik, osteopati, ortopedisk manuell terapi (OMT) fysioterapi eller motsvarande.
  • Minst 6 månaders yrkeserfarenhet på heltid inom aktuellt område.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka kurser du vill ansöka till. Bifoga sedan underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg eller andra intyg som styrker relevant yrkeserfarenhet såsom registerutdrag från Skatteverket eller Bolagsverket.

Ett tjänstgöringsintyg måste innehålla uppgifter om arbetsplats, befattning, omfattning och period. Det ska vara datumstämplat och signerat av arbetsgivare. Datum som arbetsgivare skriver under ska styrka arbetad period. Vi godtar inte anställningsavtal.

Start:
September 2024
Ansök:
30 maj - 20 augusti
Längd:
12 veckor
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
30
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Alena Cibulcikova

Utbildningsledare

E-post: alena.cibulcikova@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031-367 31 96

Carina Strand

Samordnare

E-post: carina.strand@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031-367 31 19

Reception

031–367 31 00

Följ oss:

Yrgo, högre yrkesutbildning

Välj en
utbildning som
leder till jobb