3D-modellering

8 veckor Deltid, 50% Start oktober 2023

Detta är en påbyggnadskurs på 8 veckor för dig som behöver kompetensutveckling inom polygon- och 3D-modellering. Kursen är kostnadsfri och har ett flexibelt upplägg så att du kan kombinera studierna med ditt arbete.

Kursinnehåll

3D-modellering är en påbyggnadskurs för dig som behöver kompetensutveckling inom polygon- och 3D-modellering. Under kursen lär du dig bland annat att framställa polygonmodeller utifrån traditionella skisser och 3D-skannat material och med avseende på modellstruktur, geometri, topologi, design och produktionshastighet. Du får också färdigheter i att texturera, mappa och ljussätta samt rendera 3D-modeller.

Kursen ger färdigheter i konceptmodellering med ett på marknaden vanligt förekommande program (Blender). Du får kunskaper i hur du tolkar form, uttryck och proportioner i designunderlaget och översätter det i en polygonmodell. Kursen ska vidare ge kunskaper i snabb och rationell modellering för att kunna användas i val av designalternativ.

Undervisning och studieupplägg

Utbildningen går på deltid och distans. Det finns en stor flexibilitet för att du i mycket hög utsträckning ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. Några tillfällen kommer att vara tidsbundna, men i övrigt kommer genomgångar och föreläsningar att spelas in så att du kan ta del av undervisningen när det passar dig. Undervisningen sker genom olika digitala verktyg så som Google Meet, Zoom och Yrgos digitala lärplattform.

Undervisningen består av en mix av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under utbildningen i syfte att ge stöd, fördjupning och större reflektion.

Datum för ansökan och kursstart

Hösten 2023

Kursstart: 9 oktober 2023
Ansök senast: 1 oktober 2023

Förkunskapskrav

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande:

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka kurser du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg.

Start:
Oktober 2023
Ansök:
10 april - 1 oktober
Längd:
8 veckor
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
20
Antal platser:
20
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Svante Boström

Rektor

E-post: svante.bostrom@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031–367 31 10

Reception

031–367 31 00

Välj en
utbildning som
leder till jobb