Kurser som motsvarar Digitalt skapande 1

Digitalt skapande är en ganska ny gymnasiekurs, och därför är inte så många som har läst den. Men du kan ändå vara behörig om du har motsvarande kunskaper. Här kan du se vilka kurser vi bedömer ger motsvarande kunskaper.

Följande gymnasiekurser bedömer vi motsvarar Digitalt skapande 1:

 • Medieproduktion l och 2 (MEPMEIOI och 02)
 • Mediekommunikation A och B (MDK1201 och 02)
 • Fotografisk bild 1 och 2 (FOTFOTOI och 02)
 • Fotografisk bild A och B (FBL1201 och 02)
 • Digital bildbehandling (DTR1527)
 • Film- och tv-produktion 1 och 2     (FILFILOI och 02)
 • Rörlig bild A och B (RBL11201 och 02)
 • 3-D modellering (TEU1500)
 • Design (TEU1204)
 • Design 1 och 2 (DESDESOI och 02)
 • Grafisk kommunikation 1 och 2 (GRAGRAOI och 2)
 • Grafisk kommunikation A och B (GK01201 och 02)
 • Estetisk kommunikation 1 (ESTESTOI)
 • Estetisk orientering (EOS1202)
 • Webbutveckling 1 (WEBWEUOI)
 • Webbdesign (DTR1210)
 • Webbdesign (DTR1500)
 • Grafisk illustration (GRAGRIO)

Dessutom kan YH- eller högskolekurser med liknande namn och innehåll anses vara ”motsvarande”. Detta bedömer vi från fall till fall. Bifoga ditt registerutdrag från YH/högskola samt en kursplan för kursen det gäller så blir det enkelt för oss att avgöra.