Information om corona/covid-19

Information om höstterminen 2021

På Yrgo följer vi myndigheternas rekommendationer gällande coronaviruset och covid-19. Här hittar du information om anpassningar på Yrgo under höstterminen 2021. Den här sidan uppdateras kontinuerligt.

I våras beslutade regeringen om en öppningsplan för samhället i fem steg. Den 29 september går vi in i steg fyra i öppningsplanen, vilket innebär att flera restriktioner tas bort. Vår tidigare planering att stegvis återgå till undervisning på plats under höstterminen står därför fast. Planen ser ut som följer:

  • Under september kommer undervisningen fortsatt att i huvudsak bedrivas digitalt och på distans.
  • I oktober återgår vi successivt till mer undervisning på plats i skolans lokaler.
  • I november kommer undervisningen återgå till att huvudsakligen bedrivas på plats i skolans lokaler.

Vi rekommenderar alla studerande att delta i undervisningen på plats, men det kommer fortsatt finnas möjlighet att följa undervisningen på distans under hela höstterminen för de som inte kan vara på plats. Du som studerar hos oss kommer få mer information om hur planeringen ser ut för just din utbildning.