Information om höstterminen 2021

På Yrgo följer vi myndigheternas rekommendationer gällande coronaviruset och Covid-19. Här hittar du aktuell information om höstterminen 2021. Den här sidan uppdateras kontinuerligt.

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd som börjar gälla från den 1 juni innebär att rådet om att utbildningar för vuxna bör erbjuda distansundervisning upphör att gälla.

När vaccinationstakten ökar i den vuxna befolkningen och smittspridningen minskar bedömer Folkhälsomyndigheten att det är möjligt att stegvis återgå till undervisning på plats, vilket ligger i linje med vad Yrgo planerat inför höstterminen. Detta måste dock ske under ordnade former och med hänsyn till rådande smittspridning. Alla verksamheter ska fortsatt säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att undvika smittspridning av covid-19.

På Yrgo finns ett stort antal utbildningar. Vissa utbildningar har moment som är svåra att genomföra på distans, medan andra utbildningar fungerar bra digitalt. Därför kommer upplägget att se olika ut för våra utbildningar. Inför höstterminen kommer du få information om vad som gäller för just dig och din utbildning.