Information om höstterminen 2021

På Yrgo följer vi myndigheternas rekommendationer gällande coronaviruset och covid-19. Här hittar du information om anpassningar på Yrgo under höstterminen 2021. Den här sidan uppdateras kontinuerligt.

I våras beslutade regeringen om en öppningsplan för samhället i fem steg. Den 29 september går vi in i steg fyra i öppningsplanen, vilket innebär att flera restriktioner tas bort. Vår tidigare planering att stegvis återgå till undervisning på plats under höstterminen står därför fast. Planen ser ut som följer:

  • Under september kommer undervisningen fortsatt att i huvudsak bedrivas digitalt och på distans.
  • I oktober återgår vi successivt till mer undervisning på plats i skolans lokaler.
  • I november kommer undervisningen återgå till att huvudsakligen bedrivas på plats i skolans lokaler.

Du som studerar hos oss kommer få mer information om hur planeringen ser ut för just din utbildning.