Information och rekommendationer gällande covid-19

På Yrgo följer vi myndigheternas rekommendationer gällande coronaviruset och covid-19. Här hittar du aktuell information.

Regeringen meddelade den 21 december att nya restriktioner kommer att införas. Restriktionerna berör inte yrkeshögskola och Folkhälsomyndigheten informerar om att undervisningen fortsatt bör bedrivas på plats i lokalerna. Ordinarie undervisning och examinationer inom utbildningar för vuxna omfattas alltså inte av restriktionerna. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Du som studerar hos oss eller ska börja studera hos oss kommer att få mer detaljerad information om vad som gäller för just din utbildning när terminen startar.

Vi vill påminna om att det även under nästa termin är viktigt att du stannar hemma vid minsta symptom på covid-19.